ติดต่อสอบถาม

In-House Training

ด้านการขาย การบริการ

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
Sales Co เชิงรุก อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ ( Key Account Management: KAM) อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เจาะลึกการวิเคราะห์และรับมือการตลาดยุคดิจิตอล 4.0 อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปังยอดดังอย่างมืออาชีพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการขายให้ปังยอดดังแบบช่องทาง Online และ Offline อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าในการให้บริการ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการโค้ชสร้างแรงบันดาลใจทีมขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
Customer Service Excellence การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขายลูกค้า องค์กรแบบ B2B อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
การขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจ (Consultative Selling) อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคปิดการขายออนไลน์อย่างไรให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล