ติดต่อสอบถาม

In-House Training

ด้านการขาย การบริการ

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
Sales Co เชิงรุก อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เจาะลึกการวิเคราะห์และรับมือการตลาดยุคดิจิตอล 4.0 อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปังยอดดังอย่างมืออาชีพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการขายให้ปังยอดดังแบบช่องทาง Online และ Offline อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าในการให้บริการ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการโค้ชสร้างแรงบันดาลใจทีมขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
Customer Service Excellence การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขายลูกค้า องค์กรแบบ B2B อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
การขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจ (Consultative Selling) อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคปิดการขายออนไลน์อย่างไรให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
บริการที่เป็นเลิศด้วยหลัก SMART TEAM อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ทักษะการขายเชิงรุกมืออาชีพ แบบ Super Sale อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ (Professional Telesales) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
เทคนิคพิชิตใจลูกค้า สำหรับพนักงานขาย PC มืออาชีพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
Customers Insight and Customers Analysis ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
Customer and Marketing Management Concept ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
ทักษะการบริการกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
Effective Communication Skills อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
Service Excellence with E.Q ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Mindset Change to success อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างานอย่างมีชั้นเชิง อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
เทคนิคการสอนและพัฒนาพนักงานขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ (Sales Coaching) อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าทางวาจาอย่างมีประสิทธิผล อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การสร้างโอกาสทางการขายและการเพิ่มยอดขาย อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
กลเม็ดเคล็ดลับ การขายอย่างที่ปรึกษา อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
การคิดวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิง อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
พนักงานขายหัวใจบริการ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
นักบริการมืออาชีพ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
Professional Call Center อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
ยกระดับการบริการของพนักงาน อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
กลยุทธ์การบริหารทีมนักขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขาย อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
Operational Sales Analysis & Planning B2B อ.ธีรยุทธ เจียรกุล
Professional Sales Coordinator อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
เทคนิคการสื่อสารการบริการ และ สร้างพึงพอใจให้กับลูกค้า ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
เทคนิคการขายและบริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Telesales) ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
ศิลปะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจคู่สนทนา ให้ประสบความสำเร็จ อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
การวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จในการปิดการขาย อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
เทคนิคการสร้างโอกาสในการขาย การรักษาและการขยายฐานลูกค้า อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
เทคนิคการเพิ่มยอดขายหน้าร้านค้าเมื่อกำลังซื้อลดลง อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
ศิลปะการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ(Effective Negotiation) อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์
หลักสูตร กลยุทธ์มัดใจลูกค้าด้วยบริหารที่เป็นเลิศ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคการนำเสนอและวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
การเจรจาต่อรองในงานนบริการ อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
ทักษะการขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย อย่างมืออาชีพ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
การบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคจิตวิทยาการสื่อสารสำหรับนักขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
Sales Management อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
Proactive Service Mind การบริการเชิงรุกสร้างความสุข อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
Story Telling สู่การสื่อสารและการทำงานที่ประสบความสำเร็จ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคโน้มน้าวและการหาตัวเลือกในการเจรจาที่ดีที่สุด อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
การให้ข้อมูลลูกค้าและการบริการแบบ Call Center อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคสร้างโอกาสปิดการขายแบบมืออาชีพ สำหรับพนักงานPC อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
ทักษะบริการเชิงรุกสู่การสร้างความเป็นเลิศ Proactive Service Mind อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
ทักษะการเล่าเรื่องด้วย Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ Professional Presentation อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
7 ทักษะกระบวนการขายสู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
กลยุทธ์การบริหารกองทัพนักขาย อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
Up Selling Technique (เทคนิคการเพิ่มยอดขายอย่างได้ผล) อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคการขายที่สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ อ.รัชเดช อติกนิษฐ
หลักสูตร Solution Selling for B to B อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
หลักสูตร Professional Selling Skills อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า ในงานบริการ (Service Mind) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ทักษะเชิงรุกบุกเจาะลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
หลักสูตร ยุทธวิธีการขายสินค้าอุตสาหกรรมให้ยอดขายทะลุเป้า อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอย่างได้ผล อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
Customer Relationship Management (CRM) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
หลักสูตร จุดไฟหัวใจพนักงานขาย อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และ การวางแผนการขาย อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
สร้างยอดขายยุคใหม่ (ยุค Covid) อย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
Sale for Non Sale (ผู้ที่ต้องการขายเป็น) อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
Customer Relationship Experiences (CEM) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
Service Mind ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
การบริการที่เป็นเลิศ (Service excellence) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
สุดยอดนักขายมืออาชีพ (Super Sales) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
การสื่อสารและการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
หลักสูตร การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
หลักสูตร ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรอง เพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
หลักสูตร นักขาย 360 องศา อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ อ.รัชเดช อติกนิษฐ
เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กร B2B อ.รัชเดช อติกนิษฐ
ทักษะการสอนงานขายของผู้จัดการอย่างมืออาชีพ อ.รัชเดช อติกนิษฐ
เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า(SPIN Selling) อ.รัชเดช อติกนิษฐ
การวางแผนการขายและการตลาดในยุค Disruption อ.รัชเดช อติกนิษฐ
เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer อ.รัชเดช อติกนิษฐ
ปลุกพลังนักขายและเทคนิคการขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย อ.รัชเดช อติกนิษฐ
เทคนิคอ่านพฤติกรรมลูกค้าและปิดการขายด้วยส่วนประสมทางการตลาด อ.รัชเดช อติกนิษฐ
เทคนิคปิดการขายออนไลน์ให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
นักขายที่ปรึกษายุคใหม่ให้ได้ยอด อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING แบบที่ปรึกษาการขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
กลยุทธ์บริหารทีมขายเพิ่มยอดขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
การปรับแนวคิดเพื่อการทำงานเชิงรุกสู่โลกสมัยใหม่ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เส้นทางนักขายมืออาชีพพิชิตความสำเร็จ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
จิตวิทยาและศิลป์การโน้มน้าวใจ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
การบริการอย่างมืออาชีพยุคใหม่ New Normal ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ