ติดต่อสอบถาม

เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น

เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น

หลักสูตร เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น

(Techniques to Convince and Close Selling)

กลุ่มเป้าหมาย
เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ
 
หลักการและเหตุผล
เทคนิคการขาย คือ เทคนิคสำคัญที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรมาทุกยุคทุกสมัย นักขายจึงต้องหมั่นฝึกฝนเทคนิคการขายต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะการขายที่ดีเป็นการช่วยลูกค้า การขายจึงเน้นน้ำหนักที่การสื่อสารและการโน้มน้าวเพื่อให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่นักขายพยายามจะทำให้กับลูกค้า หากใครเคยขายจะรู้ว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครๆ เขาบอกกัน โดยเฉพาะกับลูกค้ายุคใหม่ที่มีความรู้ นักขายจึงต้องหมั่นทบทวนความรู้และฝึกฝนทักษะการสื่อสารโน้มน้าวใจเพื่อปิดการขายอย่างสม่ำเสมอจึงจะสามารถปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมาเป็นคำตอบให้ท่านที่ต้องการพัฒนาเทคนิคการขายให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้และไม่พลาดทุกการปิดการขายแบบเหนือชั้น"
 
สิ่งที่จะได้รับ
- ผู้เข้าอบรมเพิ่มความเข้าใจในการพัฒนาเทคนิคการสื่อสารและปิดการขาย
- ผู้เข้าอบรมเพิ่มเทคนิคในการสื่อสารและเลือกวลีในการสื่อสารเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
- ผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจกลไกและองค์ประกอบการปิดการขาย
- ผู้เข้าอบรมได้เปิดโอกาสในการทบทวนเทคนิคการขายและแนวคิดการขาย
 - ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มความเข้าใจในการโน้มน้าวและไม่เสียเปรียบในการต่อรอง"
 
หัวข้อเนื้อหา
►แนวคิดการขาย สู่ความสำเร็จพิชิตใจลูกค้า
►การสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อโน้มน้าวใจ
·       หลักของการสื่อสารที่ทำให้การต่อรองเกิดความสำเร็จได้ง่าย
·       การขายที่ดีคือ การเข้าใจลูกค้าและเสนอ Solution
·       เทคนิคการขายแบบ Solution
·       ZOPA การเจรจาต่อรองที่ดีต้องมีการคำนวณที่ดี
·       BATNA การสร้างทางเลือกในการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ
·       Workshop การขายแบบ Solution พิชิตใจ
►การปิดการขายที่สมบูรณ์ต้องเป็นอย่างไร
·       การปิดการขายเกิดขึ้นได้จากปัจจัยอะไรบ้าง (รวดเร็ว สร้างคุณค่า ประสบการณ์ที่ดี)
·       ทักษะการสื่อสาร เรื่องสำคัญในการโน้มน้าวที่ไม่ควรมองข้าม (การสร้างแต้มต่อในการให้เกิดความรู้สึกที่ดี)
·       องค์ประกอบการโน้มน้าวในการสื่อสารและปิดการขาย (ต้องง่าย ,ต้องไว ,ต้องคุ้ม ,ต้องดูแล ,ต้องตามใจ)
·       กลไกการโน้มน้าวกับลูกค้าที่เข้ามาต่อรอง (Convincing Skill)
·       การโน้มน้าวลูกค้าในกรณีต่างๆ (ลูกค้าที่ใจร้อน, ลูกค้าขี้ลังเล, ลูกค้าเข้าใจยาก, ลูกค้าจอมเปรียบเทียบ)
·       Workshop  การเจอปัญหาในการต่อรอง ควรสื่อสารอย่างไรให้โน้มน้าวสำเร็จ
►เทคนิคการปิดการขาย
·       เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการปิดการขาย
·       การอ่านแรงต้านเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการปิดการขาย
·       เทคนิคการปิดการขาย 4 แบบ
►สรุปการบรรยาย
·  Case Study การสื่อสารช่วงจบ
 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน