ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2023

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
Logistics & Supply Chainคลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 01/12/2023 Online / Onsite / 2,500
People Management (บริหารคนและทีมงานให้สร้างกำไรและบรรลุเป้าหมายองค์กร) อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 01/12/2023 Onsite / 3,900
การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 04/12/2023 Onsite / 3,900
เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ(7 QC Tools) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 07/12/2023 Onsite / 3,900
สื่อสารพลิกสถานการณ์...ด้วย C-IQ ฉลาดสนทนา ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 07/12/2023 Onsite / 3,900
การบริหารจัดการด้วยระบบลีน Lean Manufacturing System อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 08/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 08/12/2023 Online / Onsite / 3,900
การควบคุมด้วยการมองเห็น(Visual Control) และ การประสานงาน (Ho-Ren-So) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 13/12/2023 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 15/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ วัน 16/12/2023 Onsite / 3,900
ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 19/12/2023 Onsite / 3,900
ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 22/12/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 25/12/2023 Onsite / 3,900