ติดต่อสอบถาม

In-House Training

ด้านคอมพิวเตอร์ IT

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
เทคนิคการนำเสนอผลงานในที่ประชุมด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ อาจารย์สามิตร โกยม
Basic Microsoft Access 2016/2019 พื้นฐาน อาจารย์สามิตร โกยม
หลักสูตรการพัฒนาพนักงานด้านการทำงานด้วยโปรแกรม MS.Excel 2016 2019 อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
หลักสูตรการพัฒนาพนักงานด้านการทำงานด้วยโปรแกรม MS.PowerPoint 2016 2019 อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
โปรแกรม Excel อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
หลักสูตร Microsoft Office Pro 2016 อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
Excel for HR : การใช้ Microsoft Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 อาจารย์สามิตร โกยม
Advanced Angular ขั้นสูง อาจารย์สามิตร โกยม
Basic Angular พื้นฐาน อาจารย์สามิตร โกยม
หลักสูตรไขปัญหาการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ด อาจารย์สามิตร โกยม
การสร้าง Infographic ยุค Digital Content อาจารย์สามิตร โกยม
หลักสูตรการใช้งานนวตกรรมคลาวด์ด้วย Office365 อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
หลักสูตรการพัฒนาความรู้เชิงงานสำนักงานด้วยโปรแกรมชุด MS.Office อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
หลักสูตรการใช้ Android ทางธุรกิจ อาจารย์สามิตร โกยม
Basic to Advanced Android Programming อาจารย์สามิตร โกยม
โปรแกรม Excel VB อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
การใช้งาน ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงที่บริษัท Linfox อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
หลักสูตรการใช้งานด้าน Graphic และหลักสูตรการจัดการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย E Form และภายใต้ App Google อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
การใช้งานโปรแกรม PowToon อาจารย์สามิตร โกยม
Basic PHP and MySQL (คอร์สอบรม php พื้นฐาน) อาจารย์สามิตร โกยม
Basic JavaScript อาจารย์สามิตร โกยม
RESTful API with Laravel 5.7 อาจารย์สามิตร โกยม
Microsoft SQL Server 2017 Database Basic (พื้นฐาน) อาจารย์สามิตร โกยม
Microsoft SQL Server 2017 for Administration อาจารย์สามิตร โกยม
หลักสูตร Python Basic/ Advanced อาจารย์สามิตร โกยม
Basic Microsoft Project 2016/2019 พื้นฐาน อาจารย์สามิตร โกยม
Basic Microsoft Excel 2016/2019 พื้นฐาน อาจารย์สามิตร โกยม
Basic Microsoft Visio 2016/2019 พื้นฐาน อาจารย์สามิตร โกยม
ไขปัญหาการใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล อาจารย์สามิตร โกยม
หลักสูตร Network and Internet Security for IT Professional อาจารย์สามิตร โกยม
Basic Android Programming อาจารย์สามิตร โกยม
พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สำหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework พื้นฐานถึงขั้นกลาง อาจารย์สามิตร โกยม
พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สำหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework ขั้นสูง อาจารย์สามิตร โกยม
Advanced Python Django (หลักสูตรขั้นประยุกต์) อาจารย์สามิตร โกยม
Basic PHP 7 and MySQL 8 Database for Web Development อาจารย์สามิตร โกยม
Analyzing Data with Power BI Desktop อาจารย์สามิตร โกยม
จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel ประยุกต์ใช้สูตรเพื่อจัดการฐานข้อมูล อาจารย์สามิตร โกยม
จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel นำข้อมูลเข้า แบ่งปันข้อมูลและสรุปผล อาจารย์สามิตร โกยม
ไขปัญหาการใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล อาจารย์สามิตร โกยม
จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel สร้างฐานข้อมูลและคัดกรองข้อมูล อาจารย์สามิตร โกยม
หลักสูตร Network and Internet Security for IT Professional อาจารย์สามิตร โกยม
Advanced Python Django (หลักสูตรขั้นประยุกต์) อาจารย์สามิตร โกยม
สร้างแบนเนอร์โฆษณาด้วย Photoshop CC อย่างมืออาชีพ อาจารย์สามิตร โกยม
Basic PHP 7 and MySQL 8 Database for Web Development อาจารย์สามิตร โกยม
การถ่ายภาพและปรับแต่งภาพด้วย Lightroom อาจารย์สามิตร โกยม
Adobe Acrobat 10 Basic อาจารย์สามิตร โกยม
Microsoft Office อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
Microsoft Visio อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
Microsoft Project อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
หลักสูตรการพัฒนาพนักงานด้านการทำงานด้วยโปรแกรม MS.Word 2016 2019 อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
หลักสูตรการจัดการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย E Form และภายใต้ App Google อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
หลักสูตรการจัดการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย E Form และภายใต้ App Google อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
หลักสูตรการใช้ Social ในยุค Thailand 4.0 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
หลักสูตร Windows 10 Office201 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ
หลักสูตรการใช้งานด้าน Info Graphic อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ