ติดต่อสอบถาม

Power Query in Microsoft Excel

Power Query in Microsoft Excel

 วัตถุประสงค์
ผู้เรียนสามารถนำเอาข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล มาทำงานและประยุกต์ใช้ใน Microsoft Excel ได้
ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูลและ สามารถแยกข้อมูล หรือปรับแต่งข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการในการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลได้


 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยฐานข้อมูล ด้าน Excel  เพื่อเตรียมข้อมูลและสามารถนำไปใช้งานในอนาคตได้ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Excel  เช่น Power Pivot, Power BI
ผู้ที่ต้องการจัดเตรียมเครื่องมือในการ รวมข้อมูล แยกข้อมูล ปรับแต่งข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการ


 ความรู้พื้นฐาน
มีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในการใช้งานสูตร เช่น Vlookup  มาก่อน
มีพื้นฐานการจัดการข้อมูลพื้นฐาน เช่น Sort, Filter ข้อมูลได้


 เนื้อหาการอบรม:

1.  เรียนรู้การใช้งาน Power Query เบื้องต้น

Power Query คืออะไร ช่วยทำงานอะไรได้บ้าง
ความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excel Power Query
ภาพโดยรวมของ Business Intelligence
เรียนรู้แนวทางการต่อยอดของ Power Query ด้วย Power Pivot, Power BI
 

2.  MS Power Query ช่วยในงาน สามารถนำเอาข้อมูลจากหลายแหล่งมาทำงานร่วมกัน (Get Data)

     การนำเอาข้อมูลเข้าจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ

การนำเอาข้อมูลเข้าจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ
การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel
การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Text File
การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Folder และนำมารวมกันอัตโนมัติ
การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Database
การนำเข้าข้อมูลจากเว็บไซต์ทั่วไป (Web Site)
การค้นหาข้อมูลด้วยการใช้ Data Catalog
 

3.  การใช้โปรแกรม Power Query แปลงข้อมูลซ้ำๆ (Data Transformation)

     เข้าใจระบบการทำงานซ้ำๆ ในงานด้านการแปลงข้อมูล

โปรแกรมการกรองข้อมูลที่ไม่ต้องการ
โปรแกรมการลบ การจัดเรียงข้อมูล ทั้ง Row, Column และ ข้อมูลว่าง (Blank)
โปรแกรมการแปลงประเภทข้อมูล (Data Type)
Query การทำงานกับวันที่ (Date)
Query การ Extract ข้อมูล
Query การ Merge ข้อมูล
การ Data Cleaning เช่น การลบช่องว่าง อักขระพิเศษต่าง ๆ หรือแปลงตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ เหมือนๆ กันอัตโนมัติ
Query การจัดกลุ่มข้อมูลด้วย Grouping
ตัวอย่าง กรณีศึกษา และ Workshop
 

4.  การใช้ Query Advanced Data Transformation

แนวทางการใช้ Pivot Column และการประยุกต์
แนวทางการใช้ Unpivot Columns และการประยุกต์
แนวทางการใช้ Transpose และการประยุกต์
แนวทางการเติมข้อมูลอัตโนมัติด้วยการ Fill และการประยุกต์
แนวทางการปรับแก้ข้อมูลให้เป็นรูปแบบพร้อมนำไปใช้ในการทำ PivotTable
ตัวอย่าง กรณีศึกษาและ Workshop
 

5.  การใช้ Advanced Query

Append Query
Merge Query
เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Advanced Query
 

6.  หลักในการคำนวณใน Power Query Power Query มีเครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณ ประมวลผลข้อมูลได้

ศึกษาเครื่องหมายต่างๆ ของการคำนวณแต่ละครั้ง
แนวทางการอ้างถึง Column, Field ที่ต้องการอ้างอิง
 

7.  เรียนรู้เริ่มต้นทำงานกับโปรแกรม M Language

การ Table functions
การ Text functions
การ Date functions
การ Logical functions
การ Number functions
การ Type functions
 

8.  การต่อยอดการใช้งานของโปรแกรม Power Query

เรียนรู้การนำเอา Power Query เพื่อสร้าง PivotTable / PivotChart ใน excel
เรียนรู้การนำเอา Power Query เพื่อสร้าง Power Pivot ใน excel
เรียนรู้การนำเอา Power Query เพื่อใช้งานกับ Power BI Desktop ใน excel
 

9.  กรณีศึกษา (เพิ่มเติม)

เทคนิคการนำเข้า Text File และ Excel File จากโฟลเดอร์เดียวกัน อัตโนมัติ
เทคนิคการนำเข้าข้อมูลยอดขายรายเดือนที่มาใหม่ โดยไม่ต้องออกแบบหรือทำงานใหม่ให้ซับซ้อน
เทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ หากข้อมูลเปลี่ยนเราจะได้ข้อมูลใหม่อัตโนมัติโดยทันที

ระยะเวลาการอบรม

12 ชั่วโมง 2 วัน เวลา 09.00-16.00น.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน