ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2023

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 01/09/2023 Online / Onsite /
การบริหารต้นทุนโดยเทคนิคการลดต้นทุน (Cost Management by Cost reduction techniques) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 05/09/2023 Onsite / 3,900
ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 06/09/2023 Onsite / 3,900
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 06/09/2023 Online / Onsite /
การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 07/09/2023 Onsite / 3,900
คิดสร้างสรรค์ & พลังคิดบวก...คู่หูผู้ชนะ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 07/09/2023 Onsite / 3,900
ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 09/09/2023 Onsite / 3,900
5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 12/09/2023 Online / Onsite /
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 13/09/2023 Online / Onsite / 3,900
การออกแบบระบบบริหารผลงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 13/09/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 14/09/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 14/09/2023 Onsite / 3,900
เปิดมุมมองการทำงานแบบใหม่ เปิดใจกับการทำงานสไตล์ Re-Skill & Up-Skill ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 14/09/2023 Onsite / 3,900
การแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตด้วย Karakuri Kaizen อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 14/09/2023 Online / Onsite /
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 15/09/2023 Onsite / 3,900
การประสานงานมืออาชีพโดยหลักการ Horenso อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 19/09/2023 Onsite / 3,900
กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 19/09/2023 Onsite / 4,500
เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 21/09/2023 Onsite / 3,900
Design thinking 10 thinking (คิดเชิงออกแบบ...ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด) ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 21/09/2023 Onsite / 3,900
การสร้างจิตสำนึกและการจัดการพลังงานในองค์กร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/09/2023 Onsite / 3,900
นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 22/09/2023 Onsite / 3,900
การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 26/09/2023 Online / Onsite /
เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 27/09/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 28/09/2023 Onsite / 3,900