ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2024

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 06/06/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 07/06/2024 Onsite / 3,900
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 11/06/2024 Onsite / 4,000
เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 12/06/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 13/06/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 14/06/2024 Onsite / 4,000
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 14/06/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการเขียนตารางควบคุมการผลิต(Control Plan) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 15/06/2024 Online / 2,500
เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 15/06/2024 Onsite / 2,500
หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 18/06/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 18/06/2024 Onsite / 3,900
การจัดทำเอกสารการส่งออกอย่างมืออาชีพ อาจารย์มนตรี ยุวชาติ 1 วัน 18/06/2024 Onsite / 3,900
การลดความสูญเสีย 7 ประการ ด้วยกิจกรรมไคเซ็น อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 18/06/2024 Onsite / 4,000
กฎหมายคุ้มครองนายจ้าง ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 1 วัน 19/06/2024 Online / 2,500
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 19/06/2024 Onsite / 3,900
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 20/06/2024 Onsite / 4,200
เจาะลึกกฎหมายเกี่ยวกับ “การทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมาย” อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 20/06/2024 Onsite / 4,200
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 1 วัน 20/06/2024 Onsite / 4,000
หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 20/06/2024 Onsite / 4,000
เตรียมความพร้อมร่าง พรบ.วิชาชีพ HR อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 21/06/2024 Onsite / 4,000
ภาษีมรดก & ภาษีการให้ อ.ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 22/06/2024 Onsite / 3,900
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/06/2024 Onsite / 4,000
การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 24/06/2024 Onsite / 3,900
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 25/06/2024 Onsite / 3,900
การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC และ KAIZEN ที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 26/06/2024 Onsite / 4,000
นักขายที่ปรึกษายุคใหม่ให้ได้ยอด อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 28/06/2024 Onsite / 3,900