ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2024

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
7 ทักษะกระบวนการขายสู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 07/08/2024 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 09/08/2024 Onsite / 3,900
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 13/08/2024 Onsite / 3,900
การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแบบ HR Business Partner (HRBP) อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 13/08/2024 Onsite / 4,200
เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 28/08/2024 Onsite / 4,200
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 28/08/2024 Onsite / 4,000