ติดต่อสอบถาม

ข่าวสารที่น่าสนใจ

ข่าวสารที่น่าสนใจ

หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความสำเร็จ โดย ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความสำเร็จ โดย ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

อ่านต่อ

หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วยWhy-Why Analysis โดย อาจารย์พิสิษฐ์อุษยาพร

หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วยWhy-Why Analysis โดย อาจารย์พิสิษฐ์อุษยาพร

อ่านต่อ

หลักสูตร รวมกันเป็นหนึ่งเราจะเป็นที่หนึ่ง:OneTeamWinningTogether บรรยายโดย อาจารย์ภูว์สมิงกองเกิด

หลักสูตร รวมกันเป็นหนึ่งเราจะเป็นที่หนึ่ง:OneTeamWinningTogether บรรยายโดย อาจารย์ภูว์สมิงกองเกิด

อ่านต่อ

หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงานให้มีความสุข

หลักสูตร #การสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงานให้มีความสุข

อ่านต่อ