ติดต่อสอบถาม

Basic Microsoft Excel 2016/2019 พื้นฐาน

Basic Microsoft Excel 2016/2019 พื้นฐาน

หลักสูตร Basic Microsoft Excel 2016/2019 พื้นฐาน

หลักสูตรนี้เน้นการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในงานทางด้านการคำนวณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทบทวนเนื้อหาตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานในเวิร์กชีท กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดสูตรคำนวณ การใช้งานฟังก์ชันของเอกเซล การจัดรูปแบบเวิร์กชีท การนำเสนอด้วยกราฟ การพิมพ์เวิร์กชีทออกทางเครื่องพิมพ์ รวมทั้ง รายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการทำงานกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซลรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนด้วย PivotTable สูตรฟังก์ชันต่างๆ ที่ควรรู้

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้ภาพรวมของ Excel 2016/2019
 2. เรียนรู้ความสามารถใหม่ของ Excel 2016/2019
 3. เรียนรู้การใช้งานร่วมกันระหว่าง Excel รุ่นเก่าและรุ่น 2016/2019
 4. เรียนรู้การสร้างและบันทึกไฟล์เอกสารใน Excel 2016/2019
 5. เรียนรู้การใช้แกลเลอรีเพื่อจัดรูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย
 6. เรียนรู้การจัดการกับข้อมูลในเซลล์
 7. เรียนรู้การกำหนดสูตรการคำนวณแบบชาญฉลาด
 8. เรียนรู้การสร้างชาร์ทที่ง่ายและฉลาดขึ้น
 9. เรียนรู้การจัดการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ
 10. เข้าใจการจัดรูปแบบเงื่อนไขที่ทรงพลัง
 11. เรียนรู้การสร้างตาราง Pivot table อย่างรวดเร็วง่าย และฉลาดขึ้น

ความรู้พื้นฐาน

Øควรมีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, Microsoft Excel

Øติดตั้ง/ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้

Øเคยใช้งานชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่นก่อนหน้ามาบ้าง

เนื้อหาการอบรม

บทที่ 1 ภาพรวมของ Excel 2016/2019

 • รูปแบบใหม่ของการใช้งานเมนูต่าง ๆ ของ Excel 2016/2019
 • การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Excel 2016/2019
 • สรุปลักษณะเด่นที่เพิ่มเข้ามาใน Excel 2019
 • การปรับแต่งเมนูต่าง ๆ ให้ทำงานได้ตรงตามความต้องการของคุณ
 • การทำงานกับ Backstage View
 • รูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ของ Excel 2016 เช่น .xlsx .xls, .xlsm etc.
 • การ Save ไฟล์เป็นรูปแบบของ PDF หรือ XPS รูปแบบใหม่

บทที่ 2 การใช้งานร่วมกันระหว่าง Excel รุ่นต่ำกว่ากับ Excel 2016/2019

 • การ Save ไปยัง Excel รุ่นต่ำกว่า
 • ปัญหาที่ต้องพบเมื่อ Save ไฟล์ไปยังรุ่นต่ำกว่า พร้อมทั้งวิธีการแก้ไข
 • ระบบความปลอดภัยของ Excel 2016/2019
 • การป้องกันเอกสารให้ปลอดภัยใน Excel 2016/2019
 • หลักการทำงานของ Project View ใน Excel 2016/2019

บทที่ 3 การสร้างและ Save เอกสารใน Excel 2016/2019

 • รูปแบบใหม่ของการสร้าง Document ใน Excel 2016/2019
 • การ Recovery Unsave Document เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดเอกสารที่ยังไม่ได้ Save มาแก้ไขใหม่ได้

บทที่ 4 ความสามารถใหม่ๆ ใน Excel 2016/2019 ที่น่าสนใจ

 • การใช้ประโยชน์จากความจุของแถวและคอลัมน์ในกระดาษคำนวณที่เพิ่มขึ้น โดยมีแถวจำนวน 1 ล้านแถวและคอลัมน์จำนวน 16,000 คอลัมน์ ที่ช่วยให้คุณสามารถนำเข้าและทำงานกับข้อมูลจำนวนมหาศาล และรูปแบบการติดต่อแบบใหม่ผ่านริบบอน
 • การใช้แกลเลอรีเพื่อจัดรูปแบบข้อมูลที่หลากหลายอย่างรวดเร็ว
 • จัดรูปแบบเซลล์และตารางอย่างรวดเร็ว ใช้แกลเลอรีลักษณะเซลล์และลักษณะตารางเพื่อจัดรูปแบบกระดาษคำนวณอย่างรวดเร็วในลักษณะที่คุณต้องการ ตารางมีตัวกรองอัตโนมัติในขณะที่ส่วนหัวคอลัมน์ยังคงมองเห็นได้เมื่อคุณเลื่อนผ่านข้อมูล ตัวกรองอัตโนมัติใช้และขยายตารางใดๆ โดยอัตโนมัติ
 • การกำหนดสูตรการคำนวณแบบชาญฉลาด การสร้างสูตรสำหรับงานคำนวณ จะประกอบด้วยแถบสูตรที่ปรับขนาดได้และการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติโดยยึดตามเนื้อหาในขณะทำงานอยู่ เพื่อให้เราสามารถเขียนไวยากรณ์ของสูตรได้อย่างถูกต้องในครั้งแรกของการทำงาน นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถอ้างอิงช่วงที่ตั้งชื่อและตารางภายในสูตรและฟังก์ชันต่างๆ
 • การสร้างชาร์ทที่ง่ายและฉลาดขึ้นพร้อมกับเสน่ห์และสีสันที่เร้าใจ สร้างแผนภูมิที่มีรูปลักษณ์แบบมืออาชีพ ที่มีลักษณะพิเศษมากมายด้วยเพียงไม่กี่คลิก ใช้เค้าโครงของแผนภูมิและลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือรูปแบบที่กำหนดเองกับแต่ละองค์ประกอบ เช่น แกน ชื่อเรื่อง และป้ายชื่อชาร์ท เราสามารถใช้ลักษณะพิเศษที่น่าสนใจ เช่น ลักษณะ 3 มิติการแรเงาแบบไล่สี และการลบเหลี่ยม เพื่อช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มข้อมูลที่สำคัญและสร้างบทสรุปในรูปกราฟิกที่ดีขึ้น รวมทั้งการสร้างและโต้ตอบกับชาร์ทด้วยวิธีเดียวกัน
 • การจัดการงานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา ใช้มุมมองเค้าโครงหน้า เพื่อดูว่ากระดาษคำนวณจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อพิมพ์ และเพิ่มหรือแก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ปรับระยะขอบกระดาษโดยมีผลลัพธ์ที่ปรากฏให้เห็นโดยตรงว่าจะตัดกระดาษในตำแหน่งใด และหลีกเลี่ยงการเสียเวลาพิมพ์หลายครั้ง
 • การออกแบบและจัดสร้างตารางที่สวยงาม รวดเร็ว และน่าใช้ในงานระบบฐานข้อมูล Microsoft Office Excel 2016 มีการจัดรูปแบบตารางที่รวดเร็วและกลไกการสร้างแผนภูมิที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้เราสามารถถ่ายทอดข้อมูลการวิเคราะห์
 • เป็นแผนภูมิที่น่าสนใจได้ดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการเรียงลำดับและการคัดกรองข้อมูลขนาดใหญ่การเรียงลำดับและการกรอง เป็นชนิดของการวิเคราะห์พื้นฐานที่สำคัญที่สุดสองชนิด ซึ่งสามารถทำกับข้อมูล ตัวเลือกใหม่สำหรับการเรียงลำดับและการกรอง เช่น การเลือกหลายรายการในตัวกรองอัตโนมัติ เรียงลำดับหรือกรองโดยสี และ “ตัวกรองด่วน” สำหรับชนิดข้อมูลเฉพาะ ทำให้ Office Excel 2016 เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการทำงานกับข้อมูลที่ซับซ้อนจำนวนมาก
 • การจัดรูปแบบมีเงื่อนไขที่ทรงพลังและน่าใช้กว่าเดิมปรับปรุงการวิเคราะห์กระดาษคำนวณ โดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ที่มีโครงร่างการแสดงข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อค้นหาและแสดงแนวโน้มที่สำคัญและข้อยกเว้นที่เน้นในข้อมูลโดยใช้การไล่ระดับสี แถบข้อมูล และไอคอน
 • การสร้างตารางไพวอท (Pivot) ที่ง่ายเร็ว และฉลาดขึ้น สร้างมุมมองตารางไพวอทหรือชาร์ทไพวอทได้ง่ายขึ้นโดยใช้ฟิลด์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแนวการแสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสรุปวิเคราะห์ และค้นหาคำตอบที่ต้องการ โดยเพียงแต่ลากฟิลด์ข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงเท่านั้น
 • การสร้าง Spark lines
 • การสร้าง Slicer
 • การปรับปรุงความสามารถของ Pivot Table

บทที่ 5 การทำงานกับเวิร์กชีท

 • แนะนำหน้าและการใช้งาน Ribbon ของ Microsoft Excel 2016/2019
 • การใส่สูตรคำนวณแบบง่ายๆ การเก็บบันทึก การเปิด การปิดเวิร์กบุ๊ค
 • เทคนิคการเลือกเซลหลายๆเซลโดยใช้เมาส์
 • การจัดการหลายเวิร์กชีทในเวิร์กบุ๊คเดียว
 • การควบคุมการสลับหน้าเวิร์กชีท
 • ตั้งชื่อ การเพิ่ม การลบเวิร์กชีท
 • ข้อมูลประเภทต่างๆ และวิธีใส่ในเซล
 • ระบบอัตโนมัติในการใส่ข้อมูล
 • ใช้ AutoFill AutoComplete AutoCorrect
 • เทคนิคการแก้ไขเวิร์กชีท
 • ใส่หมายเหตุให้กับเซล

บทที่ 6 สูตรคำนวณ (Formular)

 • ดูผลลัพธ์จากแถบสถานะ (Auto Calculate)
 • ตัวดำเนินการ (Operator) ต่างๆใน Microsoft Excel 2016/2019
 • เทคนิคการสร้างสูตรคำนวณ
 • ชื่อเซลแบบสัมพัทธ์ (Relative) และสัมบูรณ์ (Absolute)
 • ชื่อแบบสัมพัทธ์ผสมสัมบูรณ์
 • โครงสร้างของฟังก์ชันและการใช้งาน
 • ความผิดพลาดของสูตรคำนวณ (Error Message)
 • ฟังก์ชันกลุ่มสถิติและคณิตศาสตร์ SUM ,MAX ,MIN ,AVERAGE และที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 7 การจัดแต่งเวิร์กชิท (Work sheet)

 • คุณสมบัติใหม่ของ Excel เวอร์ชัน 2010 ในส่วนของการจัดแต่งเวิร์กชีท
 • จัดแต่งเวิร์กชีทอัตโนมัติ (AutoFormat)
 • ปรับขนาดเซล ปรับความกว้างของคอลัมน์และแถว
 • กำหนดรูปแบบและลักษณะตัวอักษร ใส่กรอบให้เซล
 • ระบายสีพื้นเซลและใส่ลวดลาย ใส่รูปภาพในเวิร์กชีท ใส่รูปเป็นพื้นของเวิร์กชีท

บทที่ 8 การสั่งพิมพ์

 • การตรวจมุมมองก่อนพิมพ์
 • การกำหนดบริเวณที่จะพิมพ์
 • การใช้ภาพพื้นหลัง
 • การกำหนดหัวตารางให้พิมพ์ซ้ำ
 • การพิมพ์หัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ
 • การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์และการปรับแต่ง

บทที่ 9 ทริปและทริค (Tips and Tricks)

 • เทคนิคลัดในการทำงานกับ Worksheet
 • คีย์ลัด (shortcut keyboard) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Microsoft Certificate Trainer (MCT)
 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS)
 • รับรองความสามารถจาก Microsoft โดยตรงและมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดและทำงานด้าน Excel มามากกว่า 15 ปี
 • เอกสารประกอบการบรรยายเป็น Step by Step อย่างละเอียดซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานจริงได้ทันที Softfile
 • มีการทดสอบทำ LAB (Workshop) แบบฝึกหัดแต่ละหัวข้อเพื่อความเข้าใจสำหรับนำไปใช้ทำงานจริง

ระยะเวลาการอบรม

12 ชั่วโมง 2 วัน เวลา 09.00-16.00น.

รูปแบบการบรรยาย
บรรยายเนื้อหา 20% กิจกรรม /workshop 80% (รูปแบบการบรรยายสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้เข้าอบรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ได้จริงมากที่สุด)

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน