ติดต่อสอบถาม

ทริกการใช้งานคำสั่งของ Word Excel และ PowerPoint เพื่อสร้างเอกสารร่วมกันอย่างมืออาชีพ

ทริกการใช้งานคำสั่งของ Word Excel และ PowerPoint เพื่อสร้างเอกสารร่วมกันอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร ทริกการใช้งานคำสั่งของ Word Excel และ PowerPoint เพื่อสร้างเอกสารร่วมกันอย่างมืออาชีพ

 

เนื้อหาการอบรม

ภาพรวมการใช้งานคำสั่งใหม่ในโปรแกรมชุด Office  Word, Excel, PowerPoint 

-         การสร้างเอกสาร และส่วนประกอบของโปรแกรม Office 

-         การแก้ไขงานเอกสารพร้อมกันในเวลาเดียวกัน

-         การบันทึกไฟล์งาน

-         การแบ่งปันไฟล์งาน (Shared with Me)

-         การทำงานร่วมกันของเอกสาร

การใช้งานโปรแกรม Office Word  ทำเป็นเอกสาร 

-         การจัดการกับตัวอักษรและแก้ไขงานพิมพ์เอกสาร

-         การใช้งานคำสั่งย่อหน้า (Paragraph Spacing)

-         การสร้างรูปภาพ รูปร่าง เพื่อสร้าง รูปภาพ มีข้อความ ให้อ่านและให้ตอบคำถาม

การทำจดหมายเวียนจากรายชื่อในไฟล์ Excel

-         การสร้างเอกสารราชการ

-         สร้างจดหมายเวียน

ทำแบบฟอร์มเพื่อป้อนข้อมูล

-         สร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูล

การแทรกหัว-ท้ายกระดาษ

เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Excel

การย่อ-ขยาย Worksheet

เทคนิคการมองโปรแกรม Word, Excel, PowerePoint พร้อมกันด้วยปุ่มโลโก้ Windows บนคีย์บอร์ด

เทคนิคการมอง Worksheet หลายๆ หน้าต่างพร้อมกัน

-         การตรึงแนวเวิร์กชีต (Freeze& Unfreeze Pane)

-         การจัดการกับเซลล์แถวและคอลัมน์

-         เทคนิคการเลือกช่วงข้อมูลด้วยเมาส์ และคีย์บอร์ด

-         เทคนิคการย้ายคอลัมน์ด้วยเมาส์ และคีย์บอร์ด

-         เทคนิค AutoFill ข้อมูล

-         การป้อนข้อมูลแบบอัตโนมัติ และการจัดรูปแบบตารางอัตโนมัติ (Format as Table)

-         การจัดรูปแบบอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Formatting) 

 

การใช้สูตรและฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณ

-         การตั้งชื่อเซลล์ และช่วงเซลล์ (Name range)

-         ฟังก์ชั่นข้อความ และฟังก์ชั่นการคำนวณ SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, MAXIFS, COUNTIF(), CONCAT

-         เทคนิคการดึงข้อมูล หรือเพิ่มข้อมูลบางส่วนตามต้องการโดยใช้ Flash Fill

-         การใช้งานคำสั่ง Text to Columns โดยเลือกการใช้งานคำบางคำที่เราต้องการในข้อมูลออกมาไว้อีกเซลล์

-         ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา TODAY(), NOW()

-         การค้นหาข้อมูลด้วย VLOOKUP

การสร้างแผนภูมิให้ปรับปรุงตามตารางข้อมูล

-         การปรับแต่งแผนภูมิ

การจัดการข้อมูล

-         การจัดรูปแบบอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Formatting) 

-         การจัดเรียงลำดับข้อมูล

-         การใช้ AutoFilter เพื่อง่ายสำหรับการคัดเลือกข้อมูลในตาราง

การสร้างแผนภูมิจาก Excel และนำเสนอใน PowerPoint

-         สร้างแผนภูมิที่เชื่อมโยงใน Excel

-         เทคนิคการปรับปรุงข้อมูลจาก Excel ทำให้ PowerPoint ปรับปรุงข้อมูลตาม

การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

การทำงานกับสไลด์

-         การนำข้อมูลที่อยู่ใน Word มาวางบนสไลด์

-         การจัดการตัวอักษร

-         การแบ่งส่วนงานนำเสนอ (Section)

-         การออกแบบเลเอาท์รูปภาพอย่างอัตโนมัติ

-         การวาดรูปเพื่อสร้างสื่อเคลื่อนไหว

-         เทคนิคการสร้างสื่อแบบ Info Graphic เพื่องานนำเสนอที่ล้ำสมัย

-         การตกแต่งสไลด์

การจัดการด้านมัลติมีเดีย

-         การสร้างภาพเคลื่อนไหวคล้ายภาพยนตร์ด้วย Morph เคลื่อนไหว ย้ายวัตถุ

-         การสร้าง Trigger ในการสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์

-         การแสดงสื่อลักษระแบบต่างๆ ด้วยการเปลี่ยนสไลด์

-         การแทรกไฟล์เสียง และ เทคนิคการแนบไฟล์บนสไลด์

-         การเชื่อมโยงหลายมิติไปยังสไลด์งานครบทุกหน้ารายการ

 

การตั้งค่าตัวเลือกของโปรแกรมที่มีความเหมือนกันในด้านตัวอักษร

-         การป้องกันตัวอักษรเพี้ยน ตัวอักษรกระจัดกระจาย

การจัดการไฟล์เอกสาร และใช้งานรวมกันทั้ง Word Excel PowerPoint

-         การส่งออกไฟล์เป็น PDF

-         เทคนิคการแก้ไขไฟล์ PDF ง่ายๆด้วย Word

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน จำนวน 9 ชั่วโมง

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)

Øบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์

Øเน้นการมีส่วนร่วม วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

อุปกรณ์ที่ควรมี: Notebook หรือ PC Computer

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน