ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

หลักสูตร Negotiation and Persuasion Techniques to Close Selling
เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย 

บรรยาย โดย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หลักการและเหตุผล
เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย คือ เทคนิคสำคัญที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรมาทุกยุคทุกสมัย นักขายจึงต้องหมั่นฝึกฝนเทคนิคการต่อรองต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะการปิดการขายที่ดีจะเป็นการช่วยลูกค้ามากกว่าเน้นขาย การขายจึงเน้นน้ำหนักที่การสื่อสารและการเจรจาต่อรองโน้มน้าวใจ เพื่อให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่นักขายพยายามจะทำให้กับลูกค้า หากใครเคยขายจะรู้ว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครๆ เขาบอกกัน โดยเฉพาะกับลูกค้ายุคใหม่ที่มีความรู้ นักขายจึงต้องหมั่นทบทวนความรู้และฝึกฝนทักษะการเจรจาโน้มน้าวใจเพื่อปิดการขายอย่างสม่ำเสมอจึงจะสามารถปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมาเป็นคำตอบให้ท่านที่ต้องการพัฒนาเทคนิคการต่อรองด้วย BATNA (Best Alternative Negotiation Agreement) ให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้และไม่พลาดทุกการปิดการขายแบบเหนือชั้น

วัตถุประสงค์
– ผู้เข้าอบรมเพิ่มความเข้าใจในการพัฒนาเทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย

– ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนเทคนิคการต่อรองจริงโดยใช้ BATNA

– ผู้เข้าอบรมเพิ่มเทคนิคในการเจรจาต่อรองและเลือกวิธีการต่อรองเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

– ผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจกลไกและองค์ประกอบการปิดการขาย

– ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มความเข้าใจในการโน้มน้าวและไม่เสียเปรียบในการต่อรอง

หัวข้อบรรยาย

9:00-12:00

การสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อโน้มน้าวใจ

หลักของการต่อรองเกิดความสำเร็จได้ง่าย
ZOPA การเจรจาต่อรองที่ดีต้องมีการคำนวณที่ดี
BATNA การสร้างทางเลือกในการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ตัวอย่างของการใช้ BATNA
กรณีศึกษาการเจรจาต่อรองด้วย BATNA
Sharing ปัญหาในขั้นตอนการปิดการขาย
Workshop การฝึกฝนเทคนิค BATNA
12:00-13:00 พักรับประทานอาหาร

13:00-16:00

การปิดการขายที่สมบูรณ์ต้องเป็นอย่างไร

ทักษะการโน้มน้าว Convincing Skill
องค์ประกอบการโน้มน้าวในการสื่อสาร
กลไกการโน้มน้าวกับลูกค้าที่เข้ามาต่อรอง
การใช้ BATNA และทักษะการโน้มน้าวคู่สนทนาในกรณีต่างๆ
ขั้นตอนการปิดการขาย
การวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการปิดการขาย
Workshop ฝึกฝนเทคนิคโน้มน้าวและปิดการขาย
สรุปการบรรยาย

 

Public Training ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน