ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายที่มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร  เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายที่มีประสิทธิภาพ

(The Best Sales Supporter)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันที่การแข่งขันด้านการขายมีการขับเคี่ยวถึงขั้นต้องขายแบบเชิงรุกเพื่อพิชิตใจลูกค้าและตอบสนองความต้องการให้เร็วที่สุดก่อนที่จะมีคนแย่งชิงลูกค้าไป องค์กรจึงต้องมีทีมขายที่เก่งและทีม Support ที่เชี่ยวชาญจึงจะสามารถทำยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนัก Support ที่ดีจะต้องเข้าใจในกระบวนการทำงานอย่างละเอียดและรู้ขั้นตอนการทำงานแบ่งแยกหน้าที่สำคัญรวมถึงการบริหารจัดการตนเองให้พร้อมสำหรับความพร้อมในการทำงานการขายเชิงรุกร่วมกับทีมขายได้อย่างเป็นมืออาชีพ

หลักสูตร เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายที่มีประสิทธิภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและหลักปฏิบัติที่ผู้ทำงานด้าน Support ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานนั้นอย่างเชี่ยวชาญเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพสู่การขายขั้นสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจบทบาทสำคัญของการทำงานด้าน Sales Support หรือ Sales Administration
 • เพื่อให้เข้าใจแนวทางการทำงานแบบเชิงรุกขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมทีมขายที่แข็งแกร่ง
 • เพื่อเป็นการประสานงานทีมให้เกิดความแข็งแกร่งเชิงการขาย
 • เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงานและสร้างประสิทธิผลสู่การทำงานที่เกิดผลลัพธ์
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสรรการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นมืออาชีพ

หัวข้อบรรยาย

vบทบาทสำคัญของทีม Sales Support สู่การทำงานแบบมืออาชีพ

 • งาน 5 อย่างรอบตัวของเราในฐานะทีมงานที่ดี (ขาย,ประสานงาน,ทำข้อมูล,การจัดการคำสั่งซื้อ,แก้ปัญหา)
 • การตระหนักถึงคุณสมบัติของ Sales Support (ไม่ลุกจากที่ก็ดูแลลูกค้าได้)
 • งาน 5 ด้าน ต้องการมืออาชีพ
 • Workshop Sales Support ที่ดีต้องเรียนรู้อะไรในงาน 5 ด้านบ้าง

vงานภายในและการประสานงาน หัวใจสำคัญของการทำงานแบบมืออาชีพ

 • กุญแจสำคัญ 3 ข้อของการทำงานภายใน (รอบคอบ, เข้าใจได้ไว, ติดตามเก่ง)
 • เทคนิคการเพิ่มศักยภาพ 3 ข้อสู่การทำงานที่ต่อเนื่องทั้ง Online & Offline
 • ทักษะการสื่อสารยุคใหม่ด้วยช่องทางต่างๆ (Telesales, Social Media)
 • แนวคิดการสร้างโอกาสขายปรับเชิงรับให้เป็นเชิงรุก
 • Workshop การนำศักยภาพมาเพิ่มระดับการทำงาน

vกลไกสำคัญของการสื่อสารและเพิ่มทักษะการเจรจาต่อรองในงาน

 • หลักการในการสื่อสารและการสร้างความรู้สึกดีเพื่อเพิ่มโอกาสขาย
 • แนวคิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้โน้มน้าวง่าย
 • ปัจจัยสำคัญ 3 ข้อที่ทำให้การสื่อสารของคุณได้ใจลูกค้าและไม่เกิดปัญหา
 • เทคนิคการสื่อสารและการใช้ภาษาเพื่อพิชิตปัญหาด้วยการโน้มน้าว
 • Workshop การฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ

vกลยุทธ์การสร้างความผูกพันธ์ที่ยั่งยืน

 • แนวคิดของการสร้างความผูกพันธ์สู่ความยินดีในการค้า
 • องค์ประกอบ 3 ข้อสร้างความผูกพันธ์ (สัญญา, ความยินดี, องค์ความรู้ )
 • แนวทางการสร้างวิถีของความผูกพันให้กลายเป็นไว้วางใจ
 • Case Study การขายที่ได้รับความไว้วางใจ
 • Q&A
 • สรุปการบรรยาย

ระยะเวลาการอบรม   1 วัน 6 ชั่วโมง เวลา 09.00-16.00น.

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 • บรรยาย แบบสื่อสาร 2 ทาง
 • กิจกรรม Workshop

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน