ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง

เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง

หลักสูตร เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง

หลักการและเหตุผล

การขายยุคปัจจุบันมีความแตกต่างมากกว่าการขายในอดีต เพราะเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างโลกออนไลน์เป็นต้นกำเนิดของการขายไร้พรมแดนที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและการขายให้บรรจบถึงกันได้อย่างไร้เงื่อนไข ประจวบเหมาะไปกับพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไป ทำให้การค้นหาสิ่งใหม่เป็นเรื่องท้าทาย คนเริ่มที่จะเห็นประโยชน์ในเรื่องของการซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องผูกสัมพันธ์กับใคร

ดังนั้นในยุคปัจจุบันแม้กระทั่งร้านกาแฟยังสามารถแย่งลูกค้ากันได้ นับประสาอะไรกับนักขายที่จะไม่ถูกแย่งกัน ฉันใดฉันนั้น การขายในยุคนี้จึงไม่ใช่การขายเชิงรับ หากแต่เป็นการขายเชิงรุกในโลกออนไลน์ที่ต้องเข้าหาลูกค้าติดตามลูกค้ามากกว่าแต่ก่อน หลักสูตรนี้จะเปลี่ยนแปลงการขายออนไลน์ของเราให้ตอบสนองลุกค้าได้ดียิ่งขึ้นและเข้าจการผลักดันให้เกิดยอดขาย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นักขายเข้าใจและตระหนักถึงคำว่า ขายยุคใหม่สร้างยอดด้วยออนไลน์
 • เพื่อให้นักขายเข้าใจถึงสภาพของการขายและการตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
 • เพื่อสร้างสรรค์การคิดให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นการขายปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพนักขายในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
 • เพื่อให้นักขายได้ศึกษาเทคนิคการจัดการข้อโต้แย้ง และข้อข้องใจ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อให้เกิดโอกาสทางการขายที่มากขึ้น

หัวข้อบรรยาย

 • การตลาดออนไลน์ที่ดีสู่การขายที่ยั่งยืน
 • หน้าที่ของการตลาดและองค์ประกอบสำคัญในการทำตลาดออนไลน์
 • กระบวนการทางการตลาดและขั้นตอนในการทำการตลาด
 • การกำหนดตลาดออนไลน์ด้วย STP
 • กรณีศึกษา การกำหนดตลาดด้วย STP และการกำหนดเครื่องมือที่ต้องใช้
 • Workshop การทำตลาดที่เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย
 • การขายและกฎเหล็กการขาย
 • หลักการสร้างยอดขายมหาศาลด้วยจิตวิทยาสินค้าและราคา
 • การขายที่ดีต้องอาศัยกลไกทางการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย
 • Workshop นักขายเชื่อมโยงแนวทางการตลาดเพื่อต่อยอดโอกาสทางการขายด้วยจิตวิทยา
 • แนวคิดการบริการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้ปัง
 • การขายอยู่ที่ความสัมพันธ์และการบริการที่ดี (รูปแบบการแนะนำสินค้า(รีวิว) บริการและการเอาใจใส่ในปัญหาลูกค้า)
 • หัวใจของการขายออนไลน์คือ การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี
 • ปัญหาการขายออนไลน์ที่ทำให้การซื้อขายสะดุด
 • หลักการขจัดอุปสรรคและความลังเลของลูกค้าเพื่อให้การขายเกิดความต่อเนื่อง
 • Workshop การปรับกลยุทธ์ออนไลน์ให้ขายได้มากขึ้น
 • ขั้นตอนการปิดการขายออนไลน์
 •  เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขาย
 • กรณีศึกษา การขจัดข้อข้องใจและประเด็นคำถามที่พบบ่อย
 • Workshop การแก้ไขปัญหาทางการขายและการขจัดข้อข้องใจ
 • ถาม-ตอบ

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน