ติดต่อสอบถาม

Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 24/06/2024 Onsite / 3,900 สมัคร 5 จ่าย 4 ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซอย 18 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น”

งานบริการคือ การช่วยเหลือด้วยจิตที่ต้องการให้ผู้ที่ได้รับบริการนนั้นบรรลุ ความต้องการตามที่ประสงค์ ซึ่งต้องอิงตามหลักความถูกต้องและความเป็นจริง

การบริการมีความสำคัญ เทียบเท่าความอยู่รอดของ องค์กร เพราะธรุกิจทกุอย่างบนโลกอยู่บนพื้นฐาน ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นทุกกิจกรรมการค้าจึงมีบริการเป็นแกนหลักทุกกิจกรรม มีคำตอบที่นี่ที่เดียว

หลักการและเหตุผล

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์  หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ลิดรอนการบริการมากเกินไปจนสู้กับองค์กรอื่นไม่ได้ ดังนั้นแล้วองค์กรควรมีความเข้าใจในวิถีของการบริการให้ถ่องแท้ก่อนจะเริ่มบริการ การบริการจึงหมายถึง การปรับตัวเพื่อประสานงานร่วมกับลูกค้าที่มีความหลากหลายทางความต้องการและต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการที่มีในระดับ 3 มิติ การบริการทั่วไปไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ โดยเฉพาะหากขาดการใส่ใจในความรู้สึกให้บริการ องค์กรจึงต้องสรรหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด เพื่อความมั่นคงในองค์กร

สิ่งที่จะได้รับ

1) ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการ และแนวทางในการให้บริการที่ถูกต้อง

2) ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศและการต่อยอดงานบริการแบบไร้ร้อยต่อ

3) ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานของตนเองได้

4) ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าและการตอบสนองที่ตรงใจ

5) ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

6) ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย

7) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ

หัวข้อเนื้อหา

1.เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ

-ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ

-การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ

-ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ

-Workshop บริการที่ดีแตกต่างอย่างไรกับบริการที่มีความใส่ใจ

2. กฎการบริการด้วยใจ

-ทำไมต้องมีจิตบริการที่เข้าถึงลูกค้า ถึงจะบริการได้ดี

-ทดสอบจิตบริการขั้นต้น

-วิธีการสร้างจิตบริการให้เข้าถึงลูกค้า

-เทคนิคการยกระดับในการบริการ

-workshop การบริการลูกค้าด้วยจิตบริการ

3.Beyond Customer Service (BCS)

-Service mind ไปสู่ Service Acting.

-การคาดการณ์ที่เหนือกว่าตอบโจทย์ได้ตรงใจ

-CASE STUDY เหตุการณ์เพื่อจับจังหวะใช้ Service Acting.

4. การสร้างความพร้อมด้วยการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

-กลยุทธ์ที่แตกต่างด้วยบริการที่แข็งแกร่ง

-การประสานรอยต่อในการบริการให้แข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก

-สรุปการบรรยาย

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการบริการ

ระยะเวลา 1 วัน เวลา 09.00-16.00น.

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน