ติดต่อสอบถาม

7 ทักษะกระบวนการขายสู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

7 ทักษะกระบวนการขายสู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 07/08/2024 Onsite / 3,900 สมัคร 4 ท่านขึ้นไป มีโปรพิเศษ สถานที่จัด ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท20 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 15/10/2024 Onsite / 3,900 สมัคร 4 ท่านขึ้นไป มีโปรพิเศษ สถานที่จัด ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท20 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 18/12/2024 Onsite / 3,900 สมัคร 4 ท่านขึ้นไป มีโปรพิเศษ สถานที่จัด ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท20 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)

หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขายสู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

 

หลักการและเหตุผล

             ในอดีตทักษะสำคัญที่สร้างองค์กรให้เกิดและเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ คือ อาชีพการขายที่สร้างทั้งโอกาส กำไรและฐานลูกค้าอย่างมากมายและต่อเนื่อง นักขายในองค์กรต่างๆ จึงต้องมีการฝึกฝนเข้าใจกระบวนการและทักษะต่างๆ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการขายซึ่งทักษะทางการขายในแต่ละขั้นตอนต่างก็มีความสำคัญในการชักจูงลูกค้าเพื่อไปสู่การปิดการขาย

การขายจึงเปรียบเสมือนศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งนักขายต้องใส่ใจทั้งการสร้างความรู้สึกไว้วางใจในการเปิดการขาย การให้ข้อมูลเชิงลึก การนำเสนอและวิธีการปิดการขาย

ลูกค้าจึงมุ่งหวังอย่างมากที่จะซื้อขายกับนักขายที่มีคุณสมบัติที่เพรียบพร้อมในการที่จะเข้าใจความต้องการ รู้คุณสมบัติของสินค้า รู้จักการให้บริการ ทักษะสำคัญเหล่านี้คือ ความลับของความสำเร็จในตัวนักขายที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า

               ดังนั้น หลักสูตรนี้เสริมสร้างกระบวนการขายที่แข็งแกร่ง เข้าใจในวิถีขายเป็นอย่างดีเพื่อสร้างโอกาสทางการขายและการขยายฐานของลูกค้าออกไปไม่มีที่สิ้นสุด

วัตถุประสงค์

•        ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องกระบวนการขายในแต่ละขั้นตอนอย่างลึกซึ้ง

•        เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับลูกค้า

•        เพิ่มศักยภาพการขายให้เกิดความเข้าใจในเทคนิคต่างๆ

•        ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และเปิดใจลูกค้าเพื่อนำเสนอขาย

•        เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอที่ตรงใจ

•        เพื่อเพิ่มทักษะการขายแบบเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและปิดการขาย

หัวข้อเนื้อหา

ทักษะการขายเป็นที่มองเห็นกำไร

 • หากจะขายสินค้าหรือบริการต้องรู้จักการดึงข้อดีของสินค้าออกมา  
 • แนวทางความคิดเพื่อสำเร็จทักษะการขายในยุคดิจิทัล
 • การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสสานการขายสูง
 • การคัดกรองความเป็นไปได้ในการซื้อขาย
 • Workshop การวิเคราะห์ลูกค้าและโอกาสในการขาย

การเตรียมประสบการณ์ที่ดีในการขาย

 • หลักการเปิดการขายและเทคนิคการแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
 • กระบวนการเก็บข้อมูลและความคิดเห็นของลูกค้า ด้วยเทคนิคการเจาะข้อมูลจากคำถาม
 • Customer Insight ต่อยอดไปสู่การนำเสนอการขายเชิง Solution

การนำเสนอขายแบบ Solution

 • หลักการในการนำเสนอ
 • เทคนิคการเสนอขายทั่วไปกับการขายแบบ Solution
 • Workshop การขายเชิง Solution
 • การรับคำปฏิเสธและสร้างการติดตาม
 • เหตุผลของการเกิดคำปฏิเสธในรูปแบบต่างๆ
 • กระบวนการจัดการคำปฏิเสธของลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย

หลักการเจรจาเพื่อมุ่งการปิดการขาย

 • การเจรจาต่อรองเพื่อรักษาสมดุลกำไร
 • การเจรจาต่อรองอย่างไรไม่ให้เสีบเปรียบ
 • เทคนิคการปิดการขาย
 • กระบวนการติดตามงานขายด้วยการวางแผนการขายอย่างต่อเนื่อง
 • สรุปการบรรยาย

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน