ติดต่อสอบถาม

ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 10/09/2024 Onsite / 3,900 สมัคร 4 ท่านขึ้นไป มีโปรพิเศษ สถานที่จัด ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท20 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 11/11/2024 Onsite / 3,900 สมัคร 4 ท่านขึ้นไป มีโปรพิเศษ สถานที่จัด ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท20 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

 

หลักการและเหตุผล

“ในการแข่งขันทางธุรกิจ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการปิดการขายคือ การนำเสนอ เพราะในภาคธุรกิจปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการขายช่องทางใดก็ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งทักษะการนำเสนอทั้งสิ้น โดยผู้ทำหน้าที่ขายหลายคนไม่รู้ว่าการนำเสนอของตนเองมีผลอย่างมากต่อการซื้อของลูกค้าเป็นอย่างมาก การนำเสนอผลิตภัณฑ์จึงไม่ใช่แค่เพียงการท่องหรือจดจำแบบในอดีตเท่านั้น แต่เป็นการประยุกต์การนำเสนอแบบเชิงลึก ขยี้ปัญหาของลูกค้ามาทีละเปราะ ให้ลูกค้าได้เห็นถึงศักยภาพที่สามารถมองสินค้า 1 ชนิดได้หลายด้านมากกว่าที่จะมองเพียงด้านเดียว
          ดังนั้น ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์จึงถอดแบบการนำเสนอที่รู้ใจและเท่าทันลูกค้ายุคใหม่ ที่วันนี้ลูกค้าเองก็รู้เยอะจากข้อมูลที่หลากหลายไม่แพ้กัน การพิชิตใจเพื่อนำเสนอให้เกิดความประทับใจไปจนถึงการปิดการขายจึงต้องอาศัยทักษะสำคัญในหลักสูตรนี้ก่อนที่ลูกค้าจะบอกคุณว่า ความรู้สินค้าของคุณน้อยเกินไป”

สิ่งที่จะได้รับ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้แนวทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ที่เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญต่อการฝึกทักษะสื่อสารที่ทันกับพฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารให้คุ้นเคยต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบปฎิบัติจริง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนากรอบแนวคิดการนำเสนอที่เข้าใจลูกค้าถึงการนำไปใช้จริง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์การนำเสนอไปสู่การสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า”

ผู้เข้าอบรม พนักงานขายทุกระดับ

หัวข้อเนื้อหา

9:00-10:30

ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย

 • แนวคิดของการนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • ปัญหาใหญ่ที่การนำเสนอไม่ส่งผลสู่ความสำเร็จ
 • Customer Journey สู่การพิจารณาการซื้อสินค้าและบริการ
 • Case Study การมาซื้อสินค้าของลูกค้ามีเส้นทางอย่างไร ผู้นำเสนอต้องเตรียมพร้อมอย่างไร
 • Workshop การทำความเข้าใจจากสินค้าตัวอย่างสู่ความพร้อมที่จะเข้าใจลูกค้า

10:45-12:00

การนำเสนอขั้นพื้นฐาน 3 ขั้นตอน

 • เทคนิคการนำเสนอ FAB MODEL
  • Feature
  • Advantage
  • Benefit
 • Case Study ตัวอย่างการนำเสนอกับลูกค้า
 • Workshop การนำเสนอ FAB MODEL

13:00-14:30

เทคนิคการนำเสนอแบบเข้าถึงลูกค้ายุคใหม่

 • การนำเสนอแบบมีผลิตภัณฑ์จับต้องได้
 • การนำเสนอแบบไม่มีผลิตภัณฑ์
 • ทักษะการฟังความต้องการลูกค้าสู่การนำเสนอที่เหมาะสม
 • การนำเสนอ FAB MODEL กับเทคนิคการสร้างความคุ้มค่าแบบเปรียบเทียบ
 • Workshop บททดสอบฝึกการนำเสนอ

14:45-16:00

ความสำเร็จจากการสร้างบรรยากาศที่ดีในการนำเสนอ

 • การเพิ่มความสำเร็จในการนำเสนอ ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดี
 • ปัจจัยส่งเสริมการนำเสนอจากภายนอก 3 ข้อ ช่วยในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ

Case Study การนำเสนอที่ปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วย
สรุปการบรรยาย

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน