ติดต่อสอบถาม

เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 11/09/2024 Onsite / 3,900 สมัคร 4 ท่านขึ้นไป มีโปรพิเศษ สถานที่จัด ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท20 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 22/11/2024 Onsite / 3,900 สมัคร 4 ท่านขึ้นไป มีโปรพิเศษ สถานที่จัด ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท20 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

 

หลักการและเหตุผล
                  เทคนิคการโน้มน้าวและการเจรจาต่อรองเป็นเทคนิคสำคัญที่สามารถเปิดโอกาสหลายอย่างให้กับผู้ที่ต้องใช้ทักษะต่อรองในการทำงาน เพราะบางครั้งในการทำงาน การเจรจาก็มีส่วนที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทักษะการเจรจาจึงต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจในสถานการณ์อย่างถ่องแท้ สามารถมองเห็นถึงทางเลือกที่มีอยู่ภายใต้ข้อมูลที่จำกัด เพราะการต่อรองที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลและใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งมักจะทำให้การเจรจาต่อรองเข้าสู่ทางตันหรือกล่าวคือต้องยอมอีกฝ่ายโดยไม่จำเป็น

    ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมาเป็นคำตอบให้ท่านที่ต้องการพัฒนาเทคนิคเจรจาให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้และไม่พลาดทุกการเจรจาที่สำคัญ

 
วัตถุประสงค์
- ผู้เข้าอบรมเพิ่มความเข้าใจในการพัฒนาเทคนิคการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

- ผู้เข้าอบรมเพิ่มเทคนิคในการสื่อสารและเลือกวิธีในการสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจกลไกและองค์ประกอบการเจรจาแบบสร้างทางเลือก

- ผู้เข้าอบรมได้เปิดโอกาสในการทบทวนเทคนิคการเจรจาและทักษะการเจรจาของตนเอง

 - ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มความเข้าใจในการโน้มน้าวและไม่เสียเปรียบในการต่อรอง

ผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมทั่วไปทุกระดับ

 

หัวข้อบรรยาย

09.00-10.30

 • การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ สู่การเจรจาต่อรองที่แข็งแกร่ง
 • แนวคิดการสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อโน้มน้าวใจ
 • การเจรจาที่ดีคือ การเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายก่อนการเจรจาต่อรอง
 • ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง
 • การเตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรอง
 • Case Study ของการไม่มีทิศทางในการเจรจาต่อรอง
 • Workshop เตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรอง

10:45-12:00

 • Zone of possible agreement (ZOPA) การเจรจาต่อรองที่ดีต้องมีการคำนวณที่ดี
 • การเก็บข้อมูลที่เป็นจุดต้านทานของการต่อรอง
 • เทคนิคการฟังและการเก็บข้อมูลของคู่สนทนา
 • Case Study การตั้งคำถามที่ดี

13:00-16:00

 • Best alternative negotiation agreement (BATNA) การสร้างทางเลือกในการสื่อสาร
 • หลักการสร้างทางเลือกในการเจรจาต่อรอง
 • 3 ขั้นตอนการสร้างทางเลือก
 • การวิเคราะห์ทางเลือกที่ได้และผลลัพธ์ที่จะได้จากทางเลือกนั้น
 • Case Study & Workshop การวิเคราะห์ทางเลือกในการต่อรอง ครั้งที่1
 • Case Study & Workshop การวิเคราะห์ทางเลือกในการต่อรอง ครั้งที่2
 • Case Study & Workshop การวิเคราะห์ทางเลือกในการต่อรอง ครั้งที่3
 • Workshop  การเจรจาต่อรองแบบใช้ BATNA

สรุปการบรรยาย

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน