ติดต่อสอบถาม

สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น

สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 15/07/2024 Onsite / 3,900 สมัคร 5 จ่าย 4 ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซอย 18 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)

หลักสูตร สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น

หลักการและเหตุผล

            ความสำเร็จที่ใครหลายคนต้องการ มักถูกพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ของงานนั้นๆ ซึ่งในความเป็นจริง ผลลัพธ์ของงานที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับคน เพราะลักษณะของงานมักมาจากลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล เหมือนกับถ้าให้คนที่รอบคอบทำงานที่ละเอียดเขามักทำงานได้ดีจากลักษณะนิสัยของคนๆ นั้น การทำงานจึงเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรได้หลายๆ อย่าง วิถีหนึ่งที่น่าสนใจในการเรียนรู้คือ การทำงานแบบสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ได้เคยสร้างความสำเร็จเอาไว้มากมายจากลักษณะนิสัยและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การให้เกียรติ การสื่อสาร การปรับปรุงการทำงานและสุดท้ายคือ การทำงานอย่างมีคุณค่า

            ดังนั้นหลักสูตร สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น จึงเป็นหลักสูตรที่ให้ข้อคิดและแนวทางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและรวมไปถึงการแสดงออกถึงมารยาทและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันประสิทธิภาพของการทำงานให้เกิดความก้าวหน้าแล้วความสุขไปพร้อมกัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อปรับแนวคิดการทำงานให้สอดคล้องกับแนวทางการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น
 • พัฒนาแนวคิดและความรู้ทางทฤษฎีต่างๆ เพื่อปรับแนวความคิดการทำงาน
 • เพื่อพัฒนาไอเดียในการสร้างสรรค์การทำงานเชิงรุก
 • เพื่อการปรับตัวการทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบทีมเวิร์ค
 • เพื่อการทำงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความสุข

 

หัวข้อการบรรยาย

9:00-10:30

นิสัยแห่งความสำเร็จ แบบสไตล์ญี่ปุ่น

 • อิทธิพลการทำงานแบบตะวันตกและตะวันออกที่แตกต่างกัน
 • แนวคิดพื้นฐานของการทำงานแบบญี่ปุ่น
 • พื้นฐานนิสัยทางสังคมในการทำงาน
  • ความรับผิดชอบต่อตนเอง
  • ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม
 • Workshop การพัฒนาพื้นฐานการทำงานแบบเสริมความรับผิดชอบ

10:45-12:00

การสื่อสารเชิงธุรกิจ HORENSO

 • หลักการในการสื่อสาร SMCR
 • อุปสรรคของนิสัยในการไม่สื่อสาร
 • HORENSO
  • Houkoku การรายงาน
  • Renraku การติดต่อ
  • Soudan การปรึกษา
 • Workshop การสื่อสารประสานทีมแบบ HORENSO

13:00-14:30

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการแบบญี่ปุ่น

 • Cross Culture แนวคิดที่ต่างกันระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น
 • PDCA Style และแนวคิดในการบริหารเวลา
 • Hansei and Kaizen เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 • Workshop การตระหนักและพัฒนาการวางแผนในการทำงานแบบ PDCA ไปสู่ Hansei and Kaizen

14:45-16:00

Ikigai คุณค่าแห่งชีวิตที่จะทำให้มีความสุขในทุกวัน

 • การค้นหาสิ่งที่ดีในตนเอง
  • IKIGAI หมายถึง คุณค่าของการมีชีวิต
  • YARIKAI หมายถึง คุณค่าของการลงมือทำ
  • HATARAKIGAI หมายถึง คุณค่าของการทำงาน
 • สรุปการบรรยาย

 

ผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมทั่วไป

ระดับผู้เข้าอบรม : ได้ทุกระดับ

ระยะเวลาในการอบรม  :1 วัน / 9:00-16:00

เป้าหมายการอบรม :ฝึกฝนแนวคิดและทักษะ

ประโยชน์ที่จะได้รับ : เป็นการเติมแนวคิดการทำงานที่ดีเพื่อตนเองและส่วนรวม

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน