ติดต่อสอบถาม

การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 1 วัน 24/07/2024 Online / Onsite / 2,500 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 (Online-2500/Onsite-3900)
หลักสูตร การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ภาคเข้า : สรุปจุดอ่อนสัญญาจ้างและวิธีป้องกัน แก้ไข
1. เขียนสวัสดิการ เช่น ค่าตำแหน่ง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ไว้ในสัญญาจ้างกลายเป็นค่าจ้าง ถูกลูกจ้างนำไปฟ้องเสียเพิ่มเป็นล้าน และเรื่องนี้นายจ้างแพ้คดี 99.99 %
2. ในสัญญาระบุทดลองงานกี่วัน จึงจะบอกกล่าวล่วงหน้าน้อยที่สุด ไม่ต้องอยู่ถึง 30 วันเหมือนคนอื่น
3. เขียนสัญญาว่า ไม่ผ่านทดลองงาน ไม่ต้องบอกล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ได้ไหม ?
4. เขียนสัญญาว่าห้ามตั้งครรภ์ระหว่างทดลองงาน หรือ ระหว่างทำงาน ลูกจ้างลงชื่อรับทราบแล้ว ได้ไหม ?
5. เขียนว่าจะคืนเงินประกันหลังครบ 3 เดือนแล้วได้ไหม ?
6. ไม่เขียนเรื่องสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเป็นของบริษัท บริษัทฯเสียหายเป็นล้านตรงไหน ? 7. ไม่เขียนห้าม LOAD ข้อมูลใด ๆ อันมีลิขสิทธิ์มาใช้งาน เสียหายเป็นล้านตรงไหน ? 8. สัญญาห้ามไปทำงานกับคู่แข่ง เขียนไว้แล้วใช้ได้หรือไม่ ?
9. ช่วงสุดท้ายที่ลาออก จะห้ามพักร้อนได้หรือไม่ ?
10. มาสาย ขาดงาน ไม่อยากจ่ายเงิน ต้องเขียนว่าอย่างไร ? 1
1. อยากลดตำแหน่ง ลดค่าจ้าง จะเขียนสัญญาว่าอย่างไร จึงจะลดได้ ?
12. จ้างต่อเนื่องหลังเกษียณ ต้องเขียนสัญญาว่าอย่างไร จึงจะดี ?
13. ทำสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษา ทำไมต้องจ่ายค่าชดเชยอีก ?
14. จ้างรายปีต่อเนื่องหลายปีนับอายุงานต่อเนื่อง เลิกจ้างต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยไหม ?
15. เลิกจ้างรับเงินไปแล้ว ทำไมยังมาฟ้องร้องบริษัทภายหลังได้ออีก ?
ภาคบ่าย : จุดอ่อนการจ่ายสวัสดิการกลายเป็นค่าจ้าง เสียเงินเป็นล้านภายหลัง
1. ตัวอย่าง - สวัสดิการ 10 รายการยอดฮิต ที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง มีอะไรบ้าง ? 2. ตัวอย่าง - การคำนวณจ่าย..คำนวณความเสียหายเป็นล้าน ถ้าถูกฟ้อง ?
3. หลักการตัดสินว่าอะไรเป็น “ ค่าจ้าง ” หรือเป็น “ สวัสดิการ” ดูตรงไหน?
4. ตัวอย่าง - เงินที่ประกันสังคม สั่งให้นำมารวมส่งเงินสมทบด้วยมีอะไรบ้าง ? ไม่นำส่ง ต้องเสียค่าปรับ 2% ต่อเดือน เสียเงินย้อนหลังเป็นล้านตรงไหน ?
5. ตัวอย่าง – การจัดสวัสดิการ การเขียนเงื่อนไขสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง รวมทุกประเด็นสำคัญที่นายจ้างต้องเข้าใจ มีวิธีป้องกันและแก้ไข เพื่อไม่ให้แพ้คดี

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าของธุรกิจ / นายจ้าง / เจ้าหน้าที่ฝ่าย HR /

 

หมายเหตุ

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร On-Site)

-วุฒิบัตรมอบให้ พร้อมไฟล์เอกสาร

 

*****ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% *****

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน