ติดต่อสอบถาม

การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน

การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน

หลักสูตร  :  การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน

(Conflict Management)

ที่มาของหลักสูตร

ความขัดแย้ง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆที่ ทุกสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลด้วยกันเองหรือเกิดจากมูลเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่สามารถขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็วและสามารถก่อความรุนแรงของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือเรียกได้ว่าสถานการณ์ของความรุนแรงจากระดับง่ายไปสู่สถานการณ์ที่เป็นระดับที่ยากขึ้น จนกลายเป็นปัญหารุนแรงที่เป็นความยากลำบากในการบริหารจัดการให้ความขัดแย้งเบาบางลงหรือดีขึ้นมาได้ ความขัดแย้งเกิดขึ้นในทุกระดับของพนักงานที่อยู่ในองค์กร จึงมีความสำคัญ และความจำเป็นที่พนักงานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็ตามจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในเรื่องของกลยุทธ์การบริหารความขัดแย้ง ถ้าสามารถบริหารจัดการได้ก็จะทำให้เหตุการณ์หรือสถานการณ์บรรเทาและกลับคืนสภาพดีเหมือนเดิม หรืออาจจะถึงขั้นปรับเปลี่ยนสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสความสำเร็จได้ดีกว่าเดิมอีก มีความสัมพันธ์ การประสานงาน และการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. อะไรคือที่มาทำให้เกิดความขัดแย้ง
 2. ทำความเข้าใจกับความขัดแย้ง (แตกต่างแต่ไม่แตกแยก)
 3. ประโยชน์ของความขัดแย้งที่เกิดจากแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
 4. การวิเคราะห์และประเมินความขัดแย้งให้ถูกต้องและชัดเจน
 5. สมมติฐานเบื้องต้นในการจัดการความขัดแย้งโดยภาพรวม
 6. การบริหารทีมงานมองเป้าหมายหลักองค์กรที่แตกต่างทางความคิด
 7. หลักการทั่วไปในการแก้ไขความขัดแย้ง

Workshop : Conflict Management Analysis วิเคราะห์การแก้ไขความขัดแย้ง

 1. เทคนิคการสื่อสารประสานงานและเจรจาต่อรองแบบ Win-Win
 2. วิธีการลดหรือแก้ไขความขัดแย้ง - รูปแบบและกลยุทธ์
 3. การจัดการความขัดแย้งระหว่างคุณกับคนอื่น
 4. การจัดการความขัดแย้งของคนอื่น
 5. การจัดการความขัดแย้งในทีมงาน
 6. การบริหารความขัดแย้งแบบ Conflict Management Style
 7. วิเคราะห์สถานการณ์จริงกับ Conflict Management Style

Workshop : Conflict Management Style - Case

รูปแบบการฝึกอบรม
- บรรยายแบบ  Active Learning

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

- สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

ผู้เข้าฝึกอบรม

หัวหน้างานและพนักงานทุกระดับในองค์กร

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน