ติดต่อสอบถาม

IATF 16949_2016 Requirement & Internal Audit

IATF 16949_2016 Requirement & Internal Audit

หลักสูตร การตรวจติดตามภายในสำหรับการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ IAFT 16949:2016

หลักการและเหตุผล

ระบบการบริหารงานคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือ IAFT 16949:2016 โดยได้ปรับปรุงมาตรฐานทั้งในส่วนของหลักการพื้นฐาน และโครงสร้างมาตรฐาน รวมถึงข้อกำหนดไปจากเดิมมาก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรที่ประยุกต์ใช้ ระบบบริหารคุณภาพจะสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทวีคูณและ มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน

ดังนั้นทุกองค์กรที่ต้องจัดทำระบบบริหารคุณภาพ จึงต้องทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับใหม่นี้ และประยุกต์ใช้การตรวจประเมิณระบบบริหารคุณภาพ IAFT 16949:2016 อย่างถูกต้อง เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง

หัวข้อการฝึกอบรม

วันแรก

  • วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
  • ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน
  • ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
  • ทบทวนข้อกำหนด IATF 16949 เกี่ยวกับการตรวจประเมิณ
  • Workshop การทบทวนข้อกำหนด IATF 16949

 

วันที่สอง

  • เทคนิคการตรวจ, Risk base Audit, Audit Trail
  • การจัดทำ Check List ตามแนวทาง Automotive Process Approach และการเขียนแผนภูมิเต่า
  • การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
  • Workshop การตรวจประเมิณจริงและการเขียน CAR

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานที่ดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพและผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2วัน

หากต้องการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตรนี้ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคา 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน