ติดต่อสอบถาม

กฎหมายภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ

กฎหมายภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ

หัวข้อสัมมนา

Œvเน้นๆ ประเด็น ภ.ง.ด.50  (ภาษีเงินได้นิติบุคคล)

           ØUpdate กฎหมายใหม่

           Øสิทธิประโยชน์ทางภาษี รายจ่ายหักได้เพิ่ม มากสุดถึง 3 เท่า หากไม่รู้เท่ากับพลาดโอกาสประหยัดภาษี

Øลงทุนอย่างไรให้ wow  ยาวไป5ปี

Øรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี มีวิธีขจัดออกได้ จริงหรือไม่

Øประมาณการกำไรสุทธิให้ปลอดภัย ห่างไกลเงินเพิ่ม   (ภ.ง.ด.51)

Øบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน ต้องมีหน้าที่เพิ่มเติมอย่างไร กฎหมายใหม่เริ่มใช้ในรอบฯ ปี 2562

(กิจการมีรายได้ 200 ล้าน ต้องรู้)

vสารพันปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

Øe-Withholding Tax (หัก ณ ที่จ่ายโดยมีธนาคารเป็นตัวกลาง) ทางเลือกที่คุ้มค่า

Øหักอย่างไรให้ถูกต้อง และนำส่งให้ถูกแบบ

Øผู้รับเงินไม่ยอมให้หักจะทำอย่างไร   หากเราจ่ายแทนต้องทำอย่างไร เป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

Øแต่งตั้งให้ผู้รับเงินเป็นตัวแทนหักได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

Øแนวทางการพิจารณา  ผลิตหรือรับจ้างผลิต  เช่าหรือบริการ บริการหรือขนส่ง  

Øการจ่ายเงินไปต่างประเทศ เช่น ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ต้องหักภาษี นำส่ง หรือไม่ อย่างไร

วิทยากร บรรยายโดย อาจารย์สิริอร ปิติธีรภาพ 

ปัจจุบัน นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ และอาจารย์พิเศษให้กับ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฯลฯ

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สิริอร ปิติธีรภาพ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน