ติดต่อสอบถาม

Update ภาษีอากรที่ควรรู้

Update ภาษีอากรที่ควรรู้

หลักสูตร Update ภาษีอากรที่ควรรู้

หัวข้อสัมมนา

vสารพันปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

Øe-Withholding Tax (หัก ณ ที่จ่ายโดยมีธนาคารเป็นตัวกลาง) ทางเลือกที่คุ้มค่า

Øหักอย่างไรให้ถูกต้อง และนำส่งให้ถูกแบบ

Øผู้รับเงินไม่ยอมให้หักจะทำอย่างไร   หากเราจ่ายแทนต้องทำอย่างไร เป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

Øแต่งตั้งให้ผู้รับเงินเป็นตัวแทนหักได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

Øแนวทางการพิจารณา ผลิตหรือรับจ้างผลิต เช่าหรือบริการ บริการหรือขนส่ง

Øการจ่ายเงินไปต่างประเทศ เช่น ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ต้องหักภาษี นำส่ง หรือไม่ อย่างไร

vภาษีมูลค่าเพิ่ม

Øขายของออนไลน์ ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

Øe-Tax Invoice ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

Øปัญหาจากการออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้

Øการพิจารณาจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อไหร่ที่จะต้องออกใบกำกับภาษี)

Øลด แลก แจก แถม อย่างไร ไม่ต้องมี VAT

Øประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไขภาษีซื้อต้องห้าม

Øสินค้าที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับรายงาน (Stock)จะจัดการอย่างไร

Øตัด Stock กรณีใดไม่ถือเป็นการขาย

vภาษีธุรกิจเฉพาะ

Øจด Vat อยู่ดีๆ แต่ต้องมีหน้าที่ยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ   กรณีใดบ้าง

vภาษี 360 องศา รู้จักภาษีแบบเข้าใจง่าย สไตล์สิอร

 

ระยะเวลา 1 วัน เวลา 08.00-16.00น.

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สิริอร ปิติธีรภาพ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน