ติดต่อสอบถาม

Japan Culture working (การทำงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น)

Japan Culture working (การทำงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น)

หลักสูตร Japan Culture working (การทำงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น)

หลักการและแหตุผล

ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ถ้านับเป็นจำนวนเงินการลงทุนแล้ว ถือว่ายังเป็นต่างชาติอันดับหนึ่งที่เข้ามาลงทุนในไทย สูงถึง 1 ใน 3 ของเงินลงทุนจากทุกประเทศ ฉะนั้นเราอาจจะได้เข้าไปทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ที่มีอยู่มากมายหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม งานบริการ การเงิน ไอที เกม อนิเมชั่น ต่างๆ ซึ่งแต่ละประเภทของธุรกิจก็จะมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่เหมือนกัน วันนี้เราจะมาดูข้อควรรู้ เวลาที่จะเข้าไปทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยกัน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คนไทยที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น หรือต้องทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น สามารถทำการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนเข้าใจง่ายและมีการทำเวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติประกอบการสอน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร                

 • เข้าใจวัฒนธรรมการทํางานสไตล์ญี่ปุ่น ลงลึกสู่การทำงานจริง
 • เสริมสร้างเทคนิคการสื่อสารกับคนญี่ปุ่นเบื้องต้น และมารยาททางธุรกิจแบบญี่ปุ่น ให้เป็นที่ประทับใจแก่หัวหน้า/เพื่อนร่วมงาน/ลูกค้าคนญี่ปุ่น
 • เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้งานได้ กับการปรับปรุงทางด้านประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิดต่างๆ อย่างแท้จริง

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น

 • บทนำเกี่ยวกับญี่ปุ่นโดยทั่วไป
 • บทนำเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น
 • ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
 • เทคนิคการติดต่อสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นให้ราบรื่น
 • แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานกับญี่ปุ่น

มรรยาททางธุรกิจแบบญี่ปุ่น

 • การทักทายพื้นฐาน(การโค้ง,การแลกนามบัตร)
 • มรรยาทในการไปเยี่ยมและต้อนรับลูกค้า
 • การสื่อสารธุรกิจ (Horenso)
 • การเขียน E-Mail ธุรกิจภาษาญี่ปุ่น

การปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการจัดการแบบญี่ปุ่น

 • Cross Culture แนวคิดที่แตกต่างกันระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น
 • PDCA Style และแนวคิดในการบริหารเวลา
 • Hansei and Kaizen  เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 • Tessei  and Yarikai​

Workshop I: 

 • มรรยาททางธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพ  พร้อมตัวอย่าง
 • ถามตอบ – แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน