ติดต่อสอบถาม

การทำสัญญาจ้าง ที่รัดกุมและได้ประโยชน์

การทำสัญญาจ้าง ที่รัดกุมและได้ประโยชน์

หลักสูตร การทำสัญญาจ้าง ที่รัดกุมและได้ประโยชน์

 

เพราะสัญญาจ้าง

1.  คนเขียน…ไม่ได้ใช้

2.  คนใช้…ใช้ไม่เป็น ไม่เข้าใจ

3.  เขียนไม่รัดกุม…มีช่องว่างแพ้คดี

4.  เขียนเองก็ได้..ไม่ต้องเสียเงินจ้างเขียน

 

อยากเข้าใจ อยากทำเป็น ต้องเข้าสัมมนาหลักสูตรนี้

 

เนื้อหาหลักการสัมมนา

 1. จุดอ่อน 25 จุดของสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดีตลอดกาล มีอะไรบ้าง ?
 2. หลักการเขียนสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้ง่ายในทางปฏิบัติ
 3. แจกตัวอย่างและอธิบายรายละเอียดสัญญาจ้าง 10 ประเภท ที่นายจ้างนำไปลอกใช้ได้เลย
 1. สัญญาจ้างทดลองงาน
 2. สัญญาจ้างงานประจำ
 3. สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน
 4. สัญญาเพิ่มเติมการส่งไปฝึกอบรมภายนอก
 5. สัญญายินยอมให้ลดตำแหน่ง ลดค่าจ้าง
 6. สัญญาชดใช้ความเสียหาย
 7. สัญญาเช่ารถ เช่าโทรศัพท์ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง
 8. สัญญาค้ำประกัน
 9. สัญญายินยอมโอนย้ายไปบริษัทใหม่
 10. สัญญายินยอมรับเงินแล้วไม่ฟ้องบริษัทภายหลัง

 

ถาม – ตอบ / วิเคราะห์จุดอ่อนสัญญาของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน