ติดต่อสอบถาม

การประเมินผลงาน และการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรม

การประเมินผลงาน และการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรม

หลักสูตร การประเมินผลงาน และการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรม

 

เหตุผลและความสำคัญของหลักสูตรนี้  

 • การทำงานแบบไม่มีเป้าหมายจะทำให้คนทำงาน...ทำงานไปวัน ๆ วัดผลงานไม่ได้
 • ผลงานโดยรวมขององค์กร ก็ไม่บรรลุผลตามที่กำหนดไว้
 • การปรับค่าจ้าง ให้รางวัล ที่ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน...ไม่เป็นธรรม ก็จะทำให้เกิดปัญหาการบริหารคนไม่เป็นธรรม

 

ประโยชน์ของระบบประเมินผลงานสมัยใหม่

 1. พนักงานรู้เป้าหมายของงานที่ต้องทำ “ เป็นตัวเลข ” อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นปี
 2. ผู้บริหารจะเห็นเนื้องาน..ผลงาน..ความสามารถของพนักงานชัดเจนระหว่างปี
 3. ผู้บริหารมีหลักฐาน ข้อมูลชัดเจนในการประเมินผลงาน
 4. ผู้บริหารมีหลักการชัดเจนในการเพิ่มค่าจ้าง และ ให้รางวัลประจำปีที่เป็นธรรม
 5. พนักงานยอมรับผลงานของตนได้ง่าย..ยอมรับผลการปรับค่าจ้างได้ง่าย ไม่ขัดแย้งกัน
 6. นำผลงานไปพัฒนาความสามารถ..ไปเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งได้ชัดเจนอนาคต

 

ให้นายจ้างได้ผลงาน – ลูกจ้างพอใจผลตอบแทน

 

หัวข้อการบรรยายหลัก

 1. เหตุผลและความจำเป็นในการสร้างระบบประเมินผลงานที่เป็นรูปธรรม
 2. ข้อดี – ข้อเสีย ของการประเมินผลในปัจจุบัน
 3. ตัวอย่าง - การหัวข้อการประเมินผลงานแบบอนุมาณ
 4. ตัวอย่าง – การสรุปผลประเมินแบบอนุมาณ
 5. ตัวอย่าง – ตัวอย่างการประเมินแบบเป็นตัวเลข เป็นรูปธรรม
 6. ตัวอย่าง - การกระจายผลงานหลัก ผลงานของผู้บริหารลงสู่พนักงานแต่ละระดับ
 7. ตัวอย่าง - ตัวอย่าง - หัวข้อประเมินผลของแต่ละหน่วยงาน
 8. ตัวอย่าง - การจ่ายค่าจ้าง รางวัล ตามผลการประเมินผลงาน
 9. ตัวอย่าง – ตัวอย่างการประเมินผลงานรวม ราย 3 เดือน
 10. ตัวอย่าง – การประเมินผลงานรายบุคคลแบบง่าย ใช้ได้เลย

 

ผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงาน

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน