ติดต่อสอบถาม

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Minitab กับงานด้านสถิติ

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Minitab กับงานด้านสถิติ

หลักสูตร การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Minitab กับงานด้านสถิติ

หากต้องการจัดอบรม Inhouse Training หลักสูตรนี้ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคา 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน