ติดต่อสอบถาม

เจาะตลาดยุคใหม่ (ทำอย่างไรให้ขายได้)

เจาะตลาดยุคใหม่ (ทำอย่างไรให้ขายได้)

หลักสูตร :“เจาะตลาด...ยุคใหม่ (ทำอย่างไร ....ให้ขายได้)”

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ ผู้อบรมสามารถ ทราบ ถึง หัวใจสำคัญของการขาย ของผู้ประกอบธุรกิจ
 2. เพื่อ ปรับทัศนคติ ที่ดี ในการเป็นผู้ประกอบการ
 3. เพื่อให้ ทราบ ถึง  6 วิธี “ปิดการขายให้โดน” (ในยุคการเปลี่ยนแปลง)
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของ  Marketing Competitive Strategic
 5. เพื่อให้ เข้าใจ ความสัมพันธ์ (การตลาด /การขาย/ การบริการ) เพื่อเพิ่มมูลค่า
 6. สามารถวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการแข่งขันทางการตลาด
 7. พฤติกรรมผู้บริโภค..ที่ควรรู้ในปัจจุบัน  (Consumer Trend) ในการทำการตลาด และการขาย
 8. เพื่อให้ผู้เข้า อบรม สามรถวิเคราะห์ ปัจจัยที่ มี กระทบ ต่อธุรกิจ ทั้งปัจจัย ภายนอก และปัจจัยภายใน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม  :  กลุ่ม ผู้สนใจ  หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผล  : การมีส่วนร่วม  ทำ Work Shop / การ ติดตาม ความเข้าใจ

ลักษณะการอบรม  :  บรรยายพร้อมการอบรมสนุกกับการเรียนรู้

Course Outline

 • “หัวใจสำคัญ การขาย” และ เป็น ผู้ประกอบการ
 • ทัศนคติ ที่ดี  ในการเป็น นักขาย นักการตลาด
 • พื้นฐานและความเข้าใจการตลาด
 • สาเหตุที่...ต้องปรับตัว “ในปัจจุบัน
  (สำหรับ การตลาดยุค New Normal)
 • 6 วิธี “ปิดการขายให้โดน” (ในยุคการเปลี่ยนแปลง New Normal)
 • Need กับ Want 
 • Add Values /Satisfaction /Delight Option / Cross Selling / Up Selling (เพื่อ ต่อยอดกระตุ้นยอดขาย)
 • ความสัมพันธ์ (การตลาด /การขาย/ การบริการ) เพื่อเพิ่มมูลค่า
 • พฤติกรรมผู้บริโภค..ที่ควรรู้ในปัจจุบัน  (Consumer Trend) ในการทำการตลาด และการขาย
 • พฤติกรรมลูกค้า ต้องรู้...ในปัจจุบัน
  Consumer Behaviour Trends
 • แนวโน้มลูกค้า ที่พบปัจจุบัน และการเข้าใจ พฤติกรรมลูกค้าปัจจุบัน

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน