ติดต่อสอบถาม

เจาะลึกกฎหมายแรงงาน & การจัดทำข้อบังคับการทำงาน

เจาะลึกกฎหมายแรงงาน & การจัดทำข้อบังคับการทำงาน

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน