ติดต่อสอบถาม

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(หลักสูตร 1 วัน)

โควิดก็กลัว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ต้องทำ

ผู้ใดไม่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบบุคคล…ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม หรือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี  ปรับไม่เกิน 500,000 – 1,000,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

          ผู้ใดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องคุ้มครองพิเศษ ตามมาตรา 26 ไปต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 5,000,000 บาท

          หรือ ความผิดอื่น ๆ ที่นายจ้างต้องทราบและต้องทำให้เป็น..

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง คือ

1. ข้อมูลของพนักงานในบริษัท

2. ข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน

ที่นายจ้างต้องจัดทำให้ชัดเจน รัดกุมและปลอดภัย..ท่านทำแล้วหรือยัง ?

หากไม่ทำ อาจจะถูกฟ้องเสียหายเป็นล้าน ทำไม่เป็น ไม่เข้าใจ ต้องเข้าฟังสัมมนา เรื่องนี้

ที่ควรเข้าอบรม

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันทำ

หัวข้อการบรรยายหลัก

ส่วนที่ 1 : สรุปภาพรวมของกฎหมายนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง ?
 2. เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
 3. ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
 4. ข้อมูลสำคัญต้องห้ามขอมีอะไรบ้าง ?
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
 6. การส่งข้อมูลไปนอกบริษัท ต่างประเทศต้องทำอย่างไร ?
 7. ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?
 8. บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
 9. บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?

ส่วนที่ 2 : ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง

การขอ -การเก็บ - การใช้ข้อมูลของพนักงาน

 1. ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?
 2. ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากพนักงานใหม่ - พนักงานเก่าจะทำอย่างไร ?
 3. ตัวอย่าง – การขอความยินยอมทาง Internet จะทำอย่างไร ?
 4. ตัวอย่าง - สัญญาจ้างจะเขียนเพิ่มเข้าไปว่าอย่างไร  ?
 5. ตัวอย่าง – หนังสือขอให้ลูกจ้างส่งข้อมูลส่วนบุคคลว่าต้องทำอย่างไร ?
 6. ตัวอย่าง - หนังสือขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?
 7. ตัวอย่าง - หนังสือเตือน - กรณีลูกจ้างเปิดเผยเงินเดือนกัน ลงโทษได้หรือไม่ ?
 8. ตัวอย่าง – หนังสือปรามคนที่ลาออก – คนที่ถูกไล่ออก ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลจะทำอย่างไร  ?

การขอ - การเก็บ - การใช้ข้อมูลของลูกค้า ผู้มาติดต่องาน

 1. ตัวอย่าง – ข้อมูลของลูกค้าที่นายจ้างต้องคุ้ครองตามกฎหมายนี้
 2. ตัวอย่าง – การจัดทำทะเบียนข้อมูลลูกค้าของแต่ละหน่วยงาน
 3. ตัวอย่าง - อำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า
 4. ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากลูกค้าให้ใช้ข้อมูลตามที่จำเป็น
 5. ตัวอย่าง – การคุ้มครองข้อมูลที่ส่งไปภายนอก หรือ ส่งไปต่างประเทศ
 6. ตัวอย่าง -  การขอให้ลูกค้าช่วยเก็บความลับข้อมูลของบริษัท

-แจกฟรี ตัวอย่าง – Policy การคุ้มครองข้อมูล่นบุคคลเขียนอย่างไร ?

-ตัวอย่าง – Checklist การจัดทำและการตรวจสอบตนเองเบื้องต้น 

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน