ติดต่อสอบถาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

หลักสูตร “องค์กรเตรียมตัวอย่างไร เมื่อ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) มีผลบังคับใช้”

 

ไม่ใช่เพียงแค่ HR ที่ต้องศึกษาแต่ ทุกฝ่ายขององค์กร ไม่ควรพลาด...หัวข้อนี้

เนื้อหาหลักสูตร

►การบรรยายภาคทฤษฎี

►หลักการ เหตุผลของการตรา PDPA Law และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้

►ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

►ในองค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับ PDPA บ้าง

►ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีใครบ้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร

►สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

►โอกาส ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรภาคธุรกิจที่ควรระมัดระวัง

►การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Stoke Holder ควรทำอย่างไร

►การให้ความยินยอมและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

►ความรับผิดตามกฎหมายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

►การดำเนินการสำหรับข้อมูลที่มีการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยก่อนกฎหมายบังคับ

►สิ่งที่ องค์กร จะต้องดำเนินการเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้เข้าอบรม "ได้ความรู้ - เกิดความข้าใจ -สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้ทันที"

องค์กรสามารถจัดทำนโยบาย เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ทั้งหมด

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของบริษัทที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ

ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ลูกจ้าง ซัพพลายเออร์ ผู้มาติตต่อ ฯลฯ

ระยะเวลาการอบรม

 1 วัน 6 ชั่วโมง เวลา 09.00-16.00 น.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน