ติดต่อสอบถาม

ทักษะการบริหารที่จำเป็น สำหรับการทำงาน ในยุค 4.0

ทักษะการบริหารที่จำเป็น สำหรับการทำงาน ในยุค 4.0

อาจารย์ฐิติ บุญประกอบ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน