ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการออกแบบและกำหนด OKRs อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการออกแบบและกำหนด OKRs อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน