ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วย TIME STUDY

เทคนิคการคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วย TIME STUDY

หลักสูตร เทคนิคการคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วย TIME STUDY

โดย อ. บรรพต เทพฤทธิ์

Time Study เป็นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ   เทคนิคการศึกษาเวลา (Time Study) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหาร สายการผลิต การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิคการศึกษาให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ประหยัดและน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารสายการผลิต เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะถูกนำไปใช้ในการวางแผนและบริหารงานในระดับสูงต่อไป  เทคนิคการศึกษาเวลาหรือ Time Study จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้ด้วยการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในด้านประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อีกด้วย  สิ่งสำคัญในการศึกษาเวลาควรทำการศึกษาอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเปิดเผยให้รับทราบกัน โดยทั่วไป เพื่อป้องกันข้อขัดแย้งและปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกำหนดเวลามาตรฐานที่จะเกิดขึ้นตามมา

 วัตถุประสงค์

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการคำนวณเวลามาตรฐาน และควบคุมเวลาการปฏิบัติงานได้ตามเวลามาตรฐาน
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำจัดปัญหาคอขวด(Bottle Neck) โดยการสมดุลกระบวนการผลิต(Balance Line)
 • สามารถกำหนดเวลามาตรฐานของงานได้
 • ฝึกปฏิบัติการหาเวลามาตรฐาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละองค์กร

 เนื้อหาหลักสูตร

 • ความสำคัญของ Time Study
 • ข้อดีและข้อเสียระหว่างเทคนิค Time Study และ Predetermined Motion Time System
 • การแบ่งงานย่อยสำหรับคำนวณหาเวลามาตรฐาน
 • การคำนวณหาจำนวนรอบในการจับเวลา
 • การคำนวณหาปกติและเวลามาตรฐาน
 • การกำหนดค่าเผื่อสำหรับความเมื่อยล้า
 • การกำหนด Performance Rating
 • สมการ Regression สำหรับการสร้างสมการการกำหนดเวลามาตรฐาน
 • การประยุกต์ใช้ Time Study
 • Workshop

รูปแบบการฝึกอบรม     บรรยาย และ Workshop กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา        1 วัน จำนวน  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน