ติดต่อสอบถาม

เตรียมความพร้อมร่าง พรบ.วิชาชีพ HR

เตรียมความพร้อมร่าง พรบ.วิชาชีพ HR

หลักสูตร เตรียมความพร้อมร่าง พรบ. วิชาชีพ HR กับอีก 2 กฎหมายสำคัญ

 • กฎหมายใหม่ที่จะส่งผลกระทบกับองค์กรและคนทำงาน HR อย่างเป็นนัยสำคัญ เมื่องาน HR จะถูกกำหนดให้เป็นวิชาชีพตามกฎหมาย
 • คนทำงาน HR ต้องมีคุณวุฒิและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จึงจะสามารถทำงาน HR ได้
 • พิเศษ! เพิ่มเติม เจาะประเด็น พรบ. สมรสเท่าเทียม และ พรบ. ปรับเป็นพินัย มีผลกระทบกับองค์กรและงาน HR อย่างไร
 • สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ

หัวข้อสัมมนา

 • วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ HR
 • เหตุผลและความเป็นต้องมี พรบ. วิชาชีพ HR
 • สภาวิชาชีพ HR คือใคร มีบทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ อย่างไร
 • คณะกรรมการสภาวิชาชีพ HR เป็นใครได้บ้าง มาจากไหน มีคุณสมบัติอย่างไร
 • มาตรฐานวิชาชีพ HR หมายถึงอะไร
 • ผู้ประกอบวิชาชีพ HR หมายถึงใครบ้าง
 • สมาชิกสภาวิชาชีพ HR มีกี่ประเภท มีบทบาทหน้าที่ และคุณสมบัติอย่างไร
 • การกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ HR ตามกฎหมาย
 • บทกำหนดโทษ
 • คณะกรรมการจรรยาบรรณตาม(ร่าง)พระราชบัญญัติวิชาชีพ HR
  •  คณะกรรมการ คือใคร
  •  มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการด้านจรรยาบรรณกับผู้ประกอบวิชาชีพ HR อย่างไร
 • กรณีศึกษาและตัวอย่างจรรยาบรรณวิชาชีพ HR
 • คนทำงาน HR ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล
  จึงจะทำงานด้าน HR ได้ใช่หรือไม่
 • จะประกอบวิชาชีพ HR ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพหรือไม่  และต้องเสียค่าสมาชิกหรือไม่
 • จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ HR ต้องทำอย่างไร มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • กรณีศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ HR  มีกี่ระดับ มีลักษณะอย่างไร  
 •  “ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล” กับ “ผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต” มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไร
 • บุคคลที่ประกอบอาชีพ HR ไม่มีใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพฯ ยังคงสามารถทำงานด้าน HR ได้หรือไม่
 • พนักงาน HR ที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันหรือก่อนวันที่กฎหมายบังคับใช้ จะมีผลกระทบอะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร
 • กรณีศึกษา กระบวนการขอรับรองมาตรฐานวิชาชีพ HR
 • กรณีศึกษา การฝึกอบรมและการทดสอบวัดผล เพื่อขอรับรองมาตรฐานวิชาชีพ HR
 • สถานภาพของ ร่าง พรบ. วิชาชีพ HR ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหน จะบังคับใช้เมื่อใด
 • วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญ พรบ. สมรสเท่าเทียม
 • ผลกระทบและสิ่งที่ HR ต้องเตรียมความพร้อม
 • วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญ พรบ. ปรับเป็นพินัย
  • ผลกระทบและสิ่งที่ HR ต้องเตรียมความพร้อม
 • ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

         ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ HR

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  

       1  วัน 09.00-16.00น.

วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

อดีตกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขององค์กรชั้นนำหลายแห่ง

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี อาทิ

 • Plantheon Group Companies.
 • CIMB Thai Bank, Co,LTD.
 • Thai Glass Industries, Co,LTD
 • Mahaphant Fiber Cement. Co,LTD
 • Toyota Leasing, Co,LTD

ปัจจุบันเป็นวิทยากร อาจารย์ ที่ปรึกษา ด้านบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ให้กับองค์กรต่าง ๆ

ผลงานเขียน  หนังสือ  HRMBA  “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธการบริหารบุคคล”

หนังสือ SMART JD “คำบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”

 หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน