ติดต่อสอบถาม

พิชิตปัญหาด้วยกราฟ (Graphical Analysis)

พิชิตปัญหาด้วยกราฟ (Graphical Analysis)

หลักสูตร พิชิตปัญหา ด้วยกราฟ  (Graphical Analysis)

หลักการและเหตุผล

การจัดการข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล คงเคยทำให้หลายท่านปวดหัวกับข้อมูลเหล่านี้มาแล้ว แต่มีวิธีที่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คือการนำกราฟมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้สามารถเข้าใจถึงแก่นของปัญหาได้อย่างง่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักการทางสถิติขั้นสูงที่ซับซ้อนและเข้าถึงยาก เพราะหน้าที่หลักของกราฟคือ ช่วยแสดงรูปร่างให้เข้าใจธรรมชาติของข้อมูล  เป็นวิธีการอธิบายข้อมูลที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

               ดังนั้นกราฟจึงควรเป็นสิ่งแรกที่ใช้ในการนำเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล อีกทั้ง “ถ้าคุณไม่สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปกราฟได้ คุณก็จะไม่สามารถสรุปข้อมูลได้”เช่นกัน โดยหลักสูตรนี้ได้ออกแบบการใช้งานกราฟร่วมกับฟังก์ชันของโปรแกรม Minitab ซึ่งสามารถนำเสนอกราฟในหากหลายรูปแบบที่มากกว่าโปรแกรม excel และจะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำวิธีการวิเคราะห์ไปใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของข้อมูล แหล่งที่มาของความแปรปรวน และวิธีการเก็บข้อมูล
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Boxplot, Histogram, Scatter Plot, Time Series, Pareto  
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรม Minitab สำหรับการวิเคราะห์ด้วยกราฟ

 

หัวข้อการอบรมและการสัมมนา

วันแรก

 • สถิติพื้นฐาน และประเภทของข้อมูล
 • การใช้งานโปรแกรม Minitab เบื้องต้น
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการฟ
  • Graphical Summary,
  • Boxplot,
  • Histogram,
  • Scatter Plot,
  • Time Series,
  • Pareto Diagram,
  • Multi Vari Chart
 • Workshop การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน