ติดต่อสอบถาม

ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE)

ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE)

หลักการและแหตุผล

เมื่อเกิดความผิดพลาดโดยมิได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน ก็จะนำไปสู่ปัญหาต่างๆได้อีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตามความผิดพลาดดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นหากต้องการแก้ปัญหาให้เหลือศูนย์ (Zero Defect) หนทางเดียวที่จะทำได้ก็คือจะต้องป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดแบบมิได้ตั้งใจมาสร้างปัญหาให้กับเรา เทคนิคนี้เรียกว่า Poka Yoke ถือเป็นระบบการป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอ หรือที่มักเคยได้ยินว่า Foolproof หรือ Mistake Proof ซึ่งระบบ Poka Yoke นี้ จะช่วยควบคุมให้เกิดผลงานในกระบวนการที่มีความถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้าไปสู่กระบวนการถัดไปได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการและเทคนิคการดำเนินการของ Poka Yoke
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการในกระบวนการผลิตได้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 • การเพิ่มผลิตภาพ และแนวความคิดเรื่องควบคุมคุณภาพ
 • ปัญหาด้านคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต
 • อะไรคือ ของเสีย (Defect) Vs. ความผิดพลาด (Mistake-Error) และมีปัจจัยเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • แนวคิดการควบคุมคุณภาพแบบความผิดพลาดเป็นศูนย์ (ZQC) คืออะไร?
 • แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน (Improvement) และการควบคุมสภาวะต่างๆ ในงานผลิต
  • การวางแผนปรับปรุงงานด้วย PDCA และหลักการปรับปรุงงานเบื้องต้นด้วย ECRS
  • ระบบการมองเห็น (Visual System)
 • หลัก 8 ประการเบื้องต้น (8D) สู่การป้องกันความผิดพลาดเป็นศูนย์เพื่อให้ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)
 • กระบวนการตรวจสอบและดักจับความผิดพลาดที่ต้นเหตุ (Source inspection) ก่อนเกิดของเสีย
 • หลักการควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาดและป้องกันความผิดพลาดจากการทำงาน (Mistake-Proofing)
 • หลักการ และแนวความคิดของระบบ POKA-YOKE
 • ชนิด และการทำงานของอุปกรณ์ระบบ POKA-YOKE พร้อมตัวอย่าง
 • ขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ระบบ POKA-YOKE
 • ตัวอย่างการทำและประยุกต์ใช้ระบบ POKA-YOKE
 • สรุป และถาม – ตอบ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

 • ระยะเวลาในการฝึกอบรม  1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน