ติดต่อสอบถาม

ฉลาดสร้างสรรค์ยกทีม...ด้วยคิดเชิงออกแบบ & คิดเชิงบวก

ฉลาดสร้างสรรค์ยกทีม...ด้วยคิดเชิงออกแบบ & คิดเชิงบวก

หลักสูตร ฉลาดสร้างสรรค์ยกทีม...ด้วยคิดเชิงออกแบบ & คิดเชิงบวก

(Creative & Positive & Design thinking)

 

เคยเจอมั้ย...?

 • โลกเปลี่ยนไว แข่งดุ จะปรับตัวให้อยู่รอด มีนวัตกรรม ทำไง?
 • หลายอย่างยังยึดติดกับระบบเดิม ๆ ขาดการคิดต่อยอด คิดริเริ่มในสิ่งที่ทำ
 • บางคนมักมองแต่ปัญหา รู้สึกว่ายาก ไม่อึดฮึดสู้

หาทางออกด้วยกันผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างทักษะการเป็นนักคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรม (Creative & Design thinking) & พลังคิดบวก (Positive thinking) ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

 1. จะสร้างให้ตระหนักความสำคัญในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และคิดเชิงบวก ทำอย่างไร?
 2. จะฝึกคิดริเริ่มนอกกรอบอย่างง่ายๆ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ แตกต่าง และเกิดประโยชน์ในการทำงาน ทำอย่างไร?
 3. จะสร้างฝันที่ตอบโจทย์ให้เป็นจริง & ขับเคลื่อนทีมงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้อย่างไร?
 4. จะพลิกวิกฤติสู่โอกาสด้วยทัศนคติเชิงบวก ทำอย่างไร?
 5. จะคิดค้นสิ่งใหม่สู่นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาองค์กร & รองรับการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างไร?

Module I: เข้าใจภาพรวม การเป็นนักคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรม & พลังคิดบวก…เพื่อ Aim 1

 • 5 จุดเปลี่ยนสู่นักคิดเชิงสร้างสรรค์
 • 10 คิด ไขพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)
 • เปลี่ยนไว ใครรอด? นี่คือ 4A…เทรนด์ฮิต & เทรนด์ฮอต 2024
 • จาก VUCA สู่ BANI…4 ผลกระทบท่ามกลางโลกพลิกผัน
 • 543…หลากรุ่นหลายมุมมองของ Design thinking process
 • ความคิดสร้างสรรค์ VS นวัตกรรม ต่างกันตรงไหน? 3D
 • 3F…ไขปริศนา Pain Point (โจทย์ปวดใจ) ของลูกค้า
 • 3F + ABC + 10 คิด = 3D สมการออกแบบนวัตกรรม
 • CEO’s success story: ถอดบทเรียน 10คิด เชิงวิเคราะห์
 • กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain puzzle”…เพื่อตระหนักความสำคัญของ 10 คิด
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ “ค้นหาคนที่ใช่” แบบ 10 คิด

Module II: พัฒนา Build ออกแบบ & พัฒนา ด้วย การคิดแนวข้าง (Lateral thinking) …เพื่อ Aim 2

 • 2S...ความลับการพัฒนาพลังสมอง 2 ซีก
 • ติดกรอบ? นี่คือ 9 กับดักความคิดสร้างสรรค์ (Barriers to creative thinking)
 • ใครติดหนึบ? นี่คือ 2L…ความลับนักคิดนอกกรอบ มืออาชีพ
 • ART…บันได 3 ขั้น กระตุ้นคิดนอกกรอบ (Lateral thinking)
 • 3P…แว่นขยายส่อง Pain Point (โจทย์ปวดใจ)
 • Random word…เครื่องมือกระตุกคิดนอกกรอบ
 • Like…4 หมุดหมายเพื่อพัฒนาผลงานต้นแบบ (Prototype destination)
 • ปลดล็อค 9 กับดักความคิดสร้างสรรค์ (Unlock Creative thinking)
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Picture & Word”…เพื่อตระหนักถึงการใช้พลังสมอง 2 ซีกร่วมกันในการคิดนอกกรอบ
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดนอกกรอบ” ART

Module III: พัฒนา Analyze วิเคราะห์ pain point และ Hope ความหวัง ด้วย การสร้างแรงใจด้วยภาพผลลัพธ์…เพื่อ Aim 3

 • 5 คุณสมบัติแห่งนักคิดพลังบวก
 • HERO…4 พลังบวกเชิงจิตวิทยา เพื่อรับมือโลกพลิกผัน
 • Work smart กว่าที่คิด...ด้วย 7 สัญญาณชี้เป้าหมายทรงพลัง
 • Smart…โค้ดลับ ปรับเป้าหมายให้ทรงพลัง (Goal setting)
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Smart จาก CEO’s story
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “illusion picture”...เพื่อเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ตั้งเป้าทรงพลัง”  Smart

Module IV: พัฒนา Optimism มองโลกในแง่ดี ด้วย การปรับมุมมอง (Reframing)…เพื่อ Aim 4

 • ฉันเยอะเกิน?...นี่คือ 10 สัญญาณชี้ คิดลบเกิน!
 • บวกเกิน มีจริงดิ? นี่คือ Real…4 สัญญาณชี้ มองโลกในแง่ดี แบบสมจริง
 • 4ทิศ คิดบวก...เคล็ดวิชามุมมองพลิกวิกฤติ (Optimism)
 • Steve Jobs’ story: ถอดบทเรียน Real + 4ทิศ เชิงวิเคราะห์
 • 9 สุดยอดคำถามพัฒนา “4ทิศ คิดบวก”
 • 6 เคล็ดวิชา พลิกความคิด ชีวิตเปลี่ยน
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The Detective”…เพื่อเห็นความสำคัญในการสังเกต & พัฒนาทัศนคติเชิงบวก
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “4ทิศ คิดบวก”

Module V: พัฒนา Build ออกแบบ & พัฒนา ด้วย ด้วยดนตรีบำบัด & NLP…เพื่อ Aim 5

 • Deep…4 คุณสมบัติแห่งนักนวัตกรรมพลิกโลก (Innovator type)
 • ใครสมองล้า?...นี่คือ 2C คิดปิ๊งแว๊บ แบบนักนวัตกรรม 
 • 7 สุดยอดคำถามกระตุกคิด “ปิ๊งแว๊บ” Deep
 • 3S...เคล็ดลับปรับมุมมองด้วยดนตรีบำบัด แบบ NLP
 • 15 เคล็ดลับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อฝึกคิดแบบ “ปิ๊งแว๊บ” (AHA Moment!) ด้วยดนตรีบำบัด & ภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค คิด “ปิ๊งแว๊บ ” Deep

Module VI: ขยายผลฝึกอบรม ด้วย การสรุปสาระสำคัญเพื่อปรับใช้ & พัฒนาต่อเนื่อง

 • 70:20:10…ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”
 • 3S...รหัสลับปรับใช้ แบบ รู้เปลี่ยนโลก
 • 2C…เส้นทางยกระดับทักษะอนาคต แบบยั่งยืน

หมายเหตุ: พักมี 3 ช่วงได้แก่ 1030, 1200, 1430; เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการฝึกอบรม

 • 60: 40 (ปฏิบัติ: ทฤษฎี), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • Reskill 2030 ยกระดับทักษะอนาคต. ได้แก่ คิดริเริ่มสร้างสรรค์, ประสานพลัง, หยุ่นตัวฟื้นวิกฤติ
 • 4 เทคนิคพร้อมใช้ ได้แก่ 1. ตั้งเป้าทรงพลัง 2. คิดนอกกรอบ 3. 4ทิศ คิดบวก 4. คิด ปิ๊งแว๊บ
 • 4 เครื่องมือประเมิน ได้แก่ 7 สัญญาณชี้เป้าหมายทรงพลัง, ปลดล็อค 9 กับดักความคิดสร้างสรรค์, 6 เคล็ดวิชา พลิกความคิด ชีวิตเปลี่ยน, 15 เคล็ดลับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)

ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร

 •  
 •  
 • เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง
 • เน้น Reskill & Upskill เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills)

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน