ติดต่อสอบถาม

สุขภาพ 3ดี มีพลัง (Well-being)

สุขภาพ 3ดี มีพลัง (Well-being)

หลักสูตร สุขภาพ 3ดี มีพลัง (Well-being)

 

เคยเจอหรือรู้สึกอย่างนี้มั้ย...?

 1. ช่วงนี้ มักปวดตึงต้นคอ บ่าไหล่ หลัง เอว อยู่บ่อยๆ
 2. ช่วงนี้ ยิ้มยาก หงุดหงิดง่าย อารมณ์เสียบ่อย
 3. ช่วงนี้ ไม่ค่อยมีสมาธิ ไม่จดจ่อ นึกออกยาก & ลืมง่าย

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างสุขภาพ กาย ใจ สมอง ให้มีพลัง & พร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งตอบโจทย์ 6 ประการ ได้แก่...

 1. จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพอย่างครบมิติ 3  ด้าน: กาย ใจ สมอง ได้อย่างไร?
 2. จะป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพด้วยหลักโภชนาการ & หลักการออกกำลังกาย อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้อย่างไร?
 3. จะเรียกสติ คลายเครียด & เพิ่มพลังจดจ่อเพื่อพร้อมรับมือกับแรงกดดัน ได้อย่างรวดเร็ว ทำอย่างไร?
 4. จะรับมือกับ Office syndrome ด้วยเทคนิคเฉพาะ ได้อย่างไร?
 5. จะช่วยให้ทุกคนมีพลังกาย พลังใจที่กระตือรือร้นสนุกกับการทำงานร่วมกัน ได้อย่างไร?
 6. จะรับมือกับอารมณ์เชิงลบ คำตำหนิวิจารณ์ การถูกปฏิเสธ ได้อย่างไร?

กำหนดการ & เนื้อหา (Schedule & Content)

09.00 - 11.00 น.   Module I: เข้าใจภาพรวม การเสริมสร้างสุขภาพ กาย ใจ สมอง ให้มีพลัง พร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ…เพื่อ Aim 1 & 2

 • 5 จุดเปลี่ยนสู่ สุขภาวะ (Well-being)
 • กาย ใจ สมอง…กุญแจ 3 ดอกแห่งสุขภาวะเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
 • หลักโภชนาการ : 9 วิธีกินดีเพื่อสุขภาพ
 • หลักการออกกำลังกาย: การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ
 • กรณีศึกษา: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain riddle”…เพื่อเห็นความสำคัญของสุขภาวะ
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจสุขภาวะ” Sound

11.00 – 12.00 น.  Module II: เสริมสร้างสุขภาพใจ ด้วย การผ่อนคลายอย่างสร้างสรรค์…เพื่อ Aim 3

 • 9 สัญญาณเตือนชี้ภาวะเครียดเกิน
 • 3R…เคล็ดวิชาผ่อนคลายฉับพลัน
 •  ใครมีเรื่องอึดอัด ไม่สบายใจ?...นี่คือ 7 วิธีคลายจิต เมื่อหนักใจ (Stress relief)
 • ใครขโมยความสุขฉันไป?...นี่คือ 8 วิธีสร้างสุขทุกขณะ ด้วยการดื่มด่ำสิ่งดี (Savoring)
 • ใครหลับยาก?...นี่คือ 5 วิธีสยบความคิดว้าวุ่นก่อนนอน (Stop racing thoughts)
 • ใครหลุดโฟกัสง่าย?...นี่คือ 7 วิธีจดจ่อมีสมาธิ เพิ่มพลังสมองยิ้ม (Focusing)
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain-teaser”…เพื่อตระหนักถึงผลกระทบของความเครียด
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “หายใจคลายเครียด” & “กดจุด”

13.00 – 14.00 น.  Module III: เสริมสร้างสุขภาพกาย ด้วย การรู้ทัน & รู้ทางเพื่อพิชิต Office syndrome…เพื่อAim 4

 • โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) คืออะไร?
 • 5ป. อาการที่พบบ่อยของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)
 • ขยับกาย 4 ท่าป้องกันออฟฟิศซินโดรม
 • สาเหตุและกลไกของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)
 • 9 แนวทางการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain puzzle”…เพื่อ เข้าใจประเด็นสำคัญของ “โรคออฟฟิศซินโดรม”
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ขยับนิดพิชิตออฟฟิศซินโดรม”

14.00 - 15.00 น.   Module IV: เสริมสร้างสุขภาพสมอง ด้วย การบริหารสมองด้วยเทคนิคเฉพาะ…เพื่อ Aim 5

 • 10 Function สมอง 2 ซีก VS ทดสอบความถนัด
 • กิจกรรม “ภาพปริศนา” เพื่อฝึกกระตุ้นสมอง 2 ซีก
 • กิจกรรม “สมองยิ้ม” เพื่อฝึกการประสานงานมือ & สมอง ทั้ง 2 ซีก
 • Cross midline movement…เคล็ดลับการบริหารสมองแบบ Brain Gym
 • กิจกรรม “เคลื่อนไหวไขว้แกน” เพื่อเพิ่มพลังสมอง
 • 7 ประโยชน์ของหัวเราะบำบัด
 • 3H…เคล็ดวิชาหัวเราะบำบัด
 • 10 เคล็ดลับเติมความสดชื่นให้สมองและร่างกาย
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “หัวเราะบริหารสมอง” 3 H

15.00 - 15.45 น. Module V: เสริมสร้างสุขภาพใจ ด้วย ความคล่องไวทางอารมณ์ (Emotional agility)…เพื่อAim6

 • 9 สัญญาณเตือนพร่องอีคิว (Low-EQ signal)
 • Free…4 เคล็ดวิชา รู้ทัน ฉันโอเค (Emotional Agility)
 • CEO’ success story: กรณีศึกษา Free
 • 2D…จุดเปลี่ยนเมื่อเผชิญการถูกปฏิเสธ (Rejection)
 • 12 สุดยอดคำถามพัฒนา “รู้ทัน ฉันโอเค”
 • 3S...เคล็ดลับปรับมุมมองด้วยดนตรีบำบัด แบบ NLP
 • ฉันหงุดหงิดง่าย?...นี่คือ 6 วิตามินเสริมอีคิว
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Hidden faces”…เพื่อตระหนักถึงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “รู้ทัน ฉันโอเค” Free

15.45 - 16.00 น.   Module VI: ขยายผลฝึกอบรม

 • สรุปสาระสำคัญ
 • ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”

หมายเหตุ: พักมี 3 ช่วงได้แก่ 10:30, 12:00, 14:30; เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการฝึกอบรม

 • 70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน