ติดต่อสอบถาม

3 สหายภาษีความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของทุกกิจการ

3 สหายภาษีความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของทุกกิจการ

หลักสูตร 3 สหายภาษีความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของทุกกิจการ

(หัก ณ ที่จ่าย+ภาษีมูลค่าเพิ่ม+ รายจ่ายต้องห้าม)

          ปัญหา ทางภาษีจากค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่นักบัญชีและผู้บริหารควรรู้ ได้แก่ กรณีใดต้องมีภาษีขาย กรณีใดได้รับยกเว้น กรณีใดบ้างต้องออกใบกำกับภาษี กรณีใดบ้างไม่ต้องออกใบกำกับภาษี การคำนวณฐานภาษีใช้ราคาตลาดหรือราคาทุนของสินค้า จุดรับผิดเกิดขึ้นเมื่อใด สามารถขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่ และกรณีใดบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หักเท่าไร เมื่อใด

          เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องไปพร้อมกับการประหยัดภาษี หลักสูตรนี้เจาะลึกทุกแง่มุม ประเด็นภาษีที่น่าสนใจในรายจ่ายต้องห้าม ที่นักบัญชี และผู้บริหารไม่ควรพลาด 

หัวข้อบรรยาย: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 1. สรุปหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งในกรณีที่ผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 2. สรุปประเภทเงินได้ & ผู้จ่ายเงินได้ & ผู้รับเงินได้ & อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกกรณี
 3. เอกสาร รายงาน แบบแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 4. ความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งฝ่ายผู้จ่ายเงินได้ และผู้รับเงินได้
 5. กำหนดเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น การยื่นแบบ และการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หัวข้อบรรยาย: ภาษีซื้อต้องห้าม & รายจ่ายต้องห้าม

 1. สรุปหลักเกณฑ์ภาษีซื้อต้องห้าม & รายจ่ายต้องห้าม
 2. ปรับโฟกัสชัดๆ กับเรื่องราวของภาษีซื้อจากประเด็นที่เจอกี่ครั้งก็ยังงงๆ
 3. ไขปริศนาลับ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีซื้อกับรายจ่าย

หัวข้อบรรยาย: ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. หลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. เอกสารหลักฐานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

ระยะเวลา :  2 วัน (09.00-16.00น)

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.ศุภชัย บำรุงศรี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน