ติดต่อสอบถาม

Six Sigma (Yellow Belt,Green Belt, Black Belt)

Six Sigma (Yellow Belt,Green Belt, Black Belt)

หลักสูตร Six Sigma (Yellow Belt,Green Belt, Black Belt)

แยก ออกเป็น 3 หลักสูตใหญๆ ดังนี้

1. Lean Six Sigma Yellow Belt อบรม 2 วัน

2. Six Sigma Green Belt อบรม 8 วัน

3. Six Sigma Black Belt   อบรม 16 วัน

สนใจหลักสูตรไหนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใบเสนอราคาและ เนื้อหาหลักสูตรได้นะคะ

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน