ติดต่อสอบถาม

CQI-11 Plating System Assessment 3rd edition

CQI-11 Plating System Assessment 3rd edition

หลักการและเหตุผล

CQI-11 (PSA)ได้รับการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการประเมินระบบบริหารคุณภาพที่ดีขึ้นในองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมการชุบโลหะสำหรับชิ้นส่วนยายยนต์ เช่น zinc,  zinc alloy electrodeposits, decorative plating, hard chromium deposits, electroless nickel และ electropolishing processes

โดยวัตถุประสงค์ของ CQI-11 (PSA) 3rd edition คือการปรับปรุงตามข้อกำหนด ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016 ตามแนวคิดระบบบริหารคุณภาพของ “Process Approach” และ “Risk Management”

ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ทางองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของ CQI-11 Plating System Assessment

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ CQI-11 Plating System Assessment
  2. เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประเมินตามข้อกำหนด CQI-11 Plating System Assessment

ตัวอย่างหัวข้อการอบรม ( 2 วัน)

  • ประวัติความเป็นมาของมาตรฐาน CQI-11 Plating  System Assessment
  • หลักการตรวจประเมินตามวิธีการของ CQI-11 Plating  System Assessment
  • ขั้นตอนการตรวจประเมินตามมาตรฐาน CQI-11 Plating  System Assessment
  • ข้อกำหนดของมาตรฐาน CQI-11 Plating  System Assessment
  • Cover Sheet
  • Audit Elements Paragraphs 1-4
  • Job Audit
  • Process Tables of the CQI-11 Plating System Assessment

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน