ติดต่อสอบถาม

Core Tools IATF 16949:2016

Core Tools IATF 16949:2016

Core Tools IATF 16949:2016

หัวข้อการฝึกอบรม

หลักการและแนวคิดพื้นฐาน

Advance Product Quality Planning

Failure Mode and Effects Analysis

STATISTICAL PROCESS CONTROL

Control Plan

Measurement System Analysis

Production-Part Approval Process

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน