PUBLIC TRAINING

การจัดฝึกอบรมแบบภายนอกองค์กรซึ่งจะมีหลายๆ องค์กรเข้ามาร่วมการอบรมโดยทาง โชเซ่น เดอะเบสท์ เป็นผู้กำหนดหลักสูตร วัน และสถานที่ต่างๆ
เพื่อให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่จัดฝึกอบรมทางเราได้คัดสรรวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาบรรยายให้ท่านได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

การจัดฝึกอบรมแบบภายนอกองค์กรซึ่งจะมีหลายๆ องค์กรเข้ามาร่วมการอบรมโดยทาง โชเซ่น เดอะเบสท์ เป็นผู้กำหนดหลักสูตร วัน และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่จัดฝึกอบรมทางเราได้คัดสรรวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ท่านได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2564

วันที่สัมมนา

หลักสูตร

ราคา/ท่าน

Promotion

วันที่ 27 ต.ค.

2,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 29 ต.ค.

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 29 ต.ค.

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่สัมมนา

หลักสูตร

ราคา/ท่าน

Promotion

วันที่ 11 พ.ย.

2,500

สมัคร 4 จ่าย3

วันที่ 12 พ.ย.

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 12 พ.ย.

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 16 พ.ย.

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 16 พ.ย.

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 22 พ.ย.

ฝ่าวิกฤติการขายพิชิตการตลาดภาวะวิกฤตเพื่อปั้นยอดขายให้ทะลุเป้า Online Zoom (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 27 พ.ย.

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 27 พ.ย.

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 30 พ.ย

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 30 พ.ย

สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขายลูกค้าองค์กรแบบ B2B Online Zoom (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่สัมมนา

หลักสูตร

ราคา/ท่าน

Promotion

วันที่ 8 ธค.

การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต Online Zoom (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

2,500

สมัคร 4 จ่าย3

วันที่ 9 ธค.

เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ Online Zoom (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

2,500

สมัคร 4 จ่าย3

วันที่ 14 ธค.

เทคนิคการขายที่สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ Online Zoom (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

2,500

สมัคร 4 จ่าย3

วันที่ 15 ธค.

เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า Online Zoom (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

2,500

สมัคร 4 จ่าย3

วันที่ 16 ธค.

การขายและการตลาดในยุค Disruption Online Zoom (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

2,500

สมัคร 4 จ่าย3

วันที่ 16 พ.ย.

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 17 ธค.

เทคนิคการโค้ชทีมขายสำหรับผู้จัดการ Online Zoom (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

2,500

สมัคร 4 จ่าย 3

วันที่ 18 ธค.

เทคนิคอ่านพฤติกรรมลูกค้าและปิดการขายด้วยส่วนประสมทางการตลาด Online Zoom (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

2,500

สมัคร 4 จ่าย 3

วันที่ 9 ต.ค.

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 9 ต.ค.

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 15 ต.ค.

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 22 ต.ค.

เทคนิคการขาย ออนไลน์อย่างไรให้ปัง Online Zoom (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 29 ต.ค.

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 29 ต.ค.

1,500

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

Application Form /ใบสมัคร