PUBLIC TRAINING

การจัดฝึกอบรมแบบภายนอกองค์กรซึ่งจะมีหลายๆ องค์กรเข้ามาร่วมการอบรมโดยทาง โชเซ่น เดอะเบสท์ เป็นผู้กำหนดหลักสูตร วัน และสถานที่ต่างๆ
เพื่อให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่จัดฝึกอบรมทางเราได้คัดสรรวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาบรรยายให้ท่านได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

การจัดฝึกอบรมแบบภายนอกองค์กรซึ่งจะมีหลายๆ องค์กรเข้ามาร่วมการอบรมโดยทาง โชเซ่น เดอะเบสท์ เป็นผู้กำหนดหลักสูตร วัน และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่จัดฝึกอบรมทางเราได้คัดสรรวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ท่านได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2565

วันที่สัมมนา

หลักสูตร

ราคา/ท่าน

Promotion

วันที่ 20 กค.

รู้ลึกเทคนิค Digital Marketing “มากกว่าแค่โพสต์ขาย (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

3,900

สมัคร 4 จ่าย 3

วันที่สัมมนา

หลักสูตร

ราคา/ท่าน

Promotion

วันที่ 6 สค.

การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามแนวทางกรมโรงงาน  (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

3,900

สมัคร 4 จ่าย 3

วันที่ 11 สค.

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

3,900

สมัคร 4 จ่าย 3

วันที่ 15 สค.

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)(ดาวน์โหลดเนื้อหา)

3,900

สมัคร 4 จ่าย 3

วันที่ 17 สค.

4M change เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

3,900

สมัคร 4 จ่าย 3

วันที่ 22 สค.

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อปั้นยอดขายให้ทะลุเป้า(ดาวน์โหลดเนื้อหา)

1,500

เวลา 13.00-16.00น.

วันที่ 23 สค.

เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ(ดาวน์โหลดเนื้อหา)

1,500

เวลา 09.00-12.00น.

วันที่ 23 สค.

3,900

สมัคร 4 จ่าย 3

วันที่ 26 สค.

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน(ดาวน์โหลดเนื้อหา)

2,500

สมัคร 4 จ่าย 3

Application Form /ใบสมัคร