การจัดฝึกอบรมแบบภายนอกองค์กรซึ่งจะมีหลายๆ องค์กรเข้ามาร่วมการอบรมโดยทาง โชเซ่น เดอะเบสท์ เป็นผู้กำหนดหลักสูตร วัน และสถานที่ต่างๆ
เพื่อให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่จัดฝึกอบรมทางเราได้คัดสรรวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาบรรยายให้ท่านได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

การจัดฝึกอบรมแบบภายนอกองค์กรซึ่งจะมีหลายๆ องค์กรเข้ามาร่วมการอบรมโดยทาง โชเซ่น เดอะเบสท์ เป็นผู้กำหนดหลักสูตร วัน และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่จัดฝึกอบรมทางเราได้คัดสรรวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ท่านได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2565

วันที่สัมมนา

หลักสูตร

ราคา/ท่าน

Promotion

วันที่ 5 กพ.

1,500

สมัคร 2 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 15 ก.พ.

1,500

สมัคร 2 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 19 ก.พ.

1,500

สมัคร 2 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 19 ก.พ.

1,500

สมัคร 2 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 24 ก.พ.

1,500

สมัคร 2 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่ 24 ก.พ.

1,500

สมัคร 2 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

วันที่สัมมนา

หลักสูตร

ราคา/ท่าน

Promotion

Application Form /ใบสมัคร